Digitalt dialogmöte: Föreningslivet och kulturen – omställning och omstart

Tid
Tisdag 17 november 18:30 - 21:00
Plats
Digitala möten via tjänsten Zoom

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för de flesta kulturföreningar. Vilka är effekterna – och vad behövs för omställning och omstart?

Välkommen till ett dialogmöte om kulturens möjligheter och föreningslivets betydelse för det värmländska konst- och kulturlivet under och efter coronapandemin. Vi vill ta del av föreningslivets erfarenheter, reflektioner och idéer om framtiden.

Det vi diskuterar under kvällen kommer att ge underlag för Region Värmlands arbete med att mildra effekterna av coronapandemin och att ta fram en ny regional kulturplan för åren 2022–2025

Inbjudan riktar sig till dig som representerar en förening eller organisation inom kulturlivet i Värmland. Vi riktar oss i första hand till museer, teatrar, konstverksamheter, biografer, distriktsorganisationer och liknande. Du som är professionell kulturskapare kan istället delta i dialogmötet 16 november.

Mötet genomförs digitalt via Zoom och vi kommer att arbeta i mindre grupper så att allas röster blir hörda. Du som anmäler dig får mer information och instruktioner via e-post.

Maximalt 45 deltagare. Vid behov genomförs fler möten.

För dig som inte kan delta digitalt kommer det att finnas andra möjligheter att bidra med dina tankar och idéer. Mer information om det kommer i november.

Anmälan

Du anmäler dig till kultur@regionvarmland.se senast tisdag 3 november. Ange vilken förening du representerar.

Välkommen!

Dialogmötet arrangeras av Region Värmlands kulturstab på uppdrag av kultur- och bildningsnämnden.

Tillbaka till Regionens kalender