Fokus konst - konstpedagogik i en samtida kontext

Tid
Torsdag 23 januari 09:00 - 15:30
Plats
Konsthall Spisrummet, Centralsjukhuset i Karlstad

 Workshop med Ruben Wätte på Rackstadmuséet, 2019

 

Program

09.00 Kaffe och smörgås

09.30 Välkomna!

Maria Andrén, Marie Hettwer, Margareta Wallin Wictorin och Marita Axelsson Nordlund.

Föreläsningar

09.45-11.00 Alma Experience

Stella Broos och Harald Raaijamakers, Alma Löv Museum of unexpected art.

Alma Löv Museum of Unexp. Art har genom utvecklingsprojektet Alma Experience utformat ett pedagogiskt program med fokus på konst, vetenskap och filosofi för skolor; the power of imagination. Utgångspunkten i projektet är en undersökning av hur ett konstmuseum i samarbete med skolor kan arbeta utifrån konstbaserad pedagogik för att stödja elevers ämnesöverskridande lärande, främst inriktat på naturvetenskap. Här möts estetik och naturvetenskap i en kreativ lärmiljö som väcker nyfikenhet och stimulerar elevers fantasi samt empatiska och kritiska förmågor.

Programmet följer en tydlig struktur med fokus på analys av konstverk och skapande. Detta ger elever möjlighet att diskutera och få kunskap om vetenskapliga teman via olika konstnärliga uttryckssätt. Stella Broos, konstnärlig ledare för Alma Löv Museum och Harald Raaijamakers, pedagogisk ledare och forskare vid Karlstad universitet kommer under denna morgon presentera museumprogrammets struktur och didaktiska redskap ’visual thinking strategies’ i samband med ett didaktiskt forskningsprojekt.

11.00-12.00 Olika former av tillfälliga samskapande processer 

Konstnären Ruben Wätte arbetar med konst i offentligheten, både med att sätta igång olika former av tillfälliga samskapade processer och med att skapa mer permanenta verk. Uppdelningen mellan det tillfälliga och det beständiga är enkel att göra i teorin men finns knappt alls i praktiken.

Alla Rubens processer och verk har både tillfälliga och permanenta aspekter och allt han gör syftar till att skapa förståelse och förändring, både hos sig själv och i sin omvärld. Konsten kan i bästa fall fungera som ett tillstånd, genom vilket människan får möjlighet att röra sig relativt fritt i sina inre och yttre landskap.

En betydande del av hans praktik handlar därför om att skapa pedagogiska situationer, tillfällen då han engagerar grupper av barn, unga och vuxna i konstnärliga processer. När en människa en gång har fått hjälp att uppleva detta tillstånd genom direkta erfarenheter, så får hon betydligt lättare att själv kunna återvända dit närhelst hon vill senare i livet.

12.00-13.00 Lunch

Bord är bokade i restaurangen vid Konsthall Spisrummet. Betalas av var och en.

13.00-14.00 Metoder för deltagande

Signe Johannessen är konstnär och utbildad vid Kunsthögskolen i Oslo och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon gör skulpturer, videor, teckningar, installationer, offentliga gestaltningar och deltagarperformances.

I offentliga rummet samarbetar konstnären ofta med Erik Rören och arbetar då under namnet Rören/Johannessen. Rören/Johannessen är också grundarna till Art Lab Gnesta, en självorganiserad experimentell praktik, konstplattform och organisation i Sörmland, söder om Stockholm. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle.

Signe Johannessen kommer att utifrån ett urval exempel bjuda in publiken till att fundera över frågor som: Hur kan deltagande och konst göra offentliga rummet relevant för fler? Vem eller vad har definitionsmakt i våra gemensamma utrymmen idag? På vilka olika sätt kan gemensamma processer genomföras? Johannessen kommer att utgå både ifrån arbetet inom Art Lab Gnesta och som del av duon Rören/Johannessen.

Tillsammans arbetar konstnärerna aktivt för ett öppnare, mer inkluderande och mer tillåtande samhällsklimat. Deras gemensamma arbete handlar om att förflytta definitionsmakt genom lekfullhet, gemenskap och dialog.

14.00-15.00 Blå bergen - ett konstpedagogiskt projekt

Kerstin Wagner är konstnär och arbetar som verksamhetsledare för Konstfrämjandet Bergslagen i Örebro. Hon en av två projektledare för det treåriga projektet Bortom de blå bergen.

Maria (Mia) Andersson är konstnär och var projektledare för Bortom de blå bergens första år och arbetar nu som redaktör för en metodhandbok som sammanfattar projektets alla tre verksamhetsår.

Konstfrämjandet Bergslagen genomför det treåriga projektet Bortom de blå bergen på uppdrag av Region Örebro län som också är huvudman. Syftet med projektet är att utveckla konstpedagogiken i länet.  I kommunerna Kumla, Lindesberg och Degerfors har Stenarbetsmuseet i Hällabrottet, naturreservatet Gränseskogen och Sveafallen varit förutbestämda utgångspunkter. Genom ett nationellt Open Call har konstnärer med en deltagarbaserad praktik valts för att i samarbete med skolor, lokala föreningar och civilsamhället utföra projekten.

15.00-15.30 Pedagogik som rör regionens samlingar

Kerstin Wessberg, konstnär, arbetar med pedagogik som rör regionens samlingar. Hon är bildkonstnär och jobbar också med workshop och kurser inom måleri. Hon har anlitats som konstguide av Region Värmland på Karlstad Centralsjukhus både för privatpersoner och sjukhusets personal. Kerstin har även en bakgrund som socionom.

Om du kunde gå in i målningen, hur är det att vara där? Om skulpturen kunde tala, vad skulle den säga dig? Hon vandrar runt med arbetsgrupperna i deras vardagliga arbetsmiljö och upptäcker tillsammans med dem konsten som finns där. Vi pratar om hur vi upplever konsten, och det kan skilja sig åt en hel del.  Många gånger hörs kommentaren ”tänk, det här konstverket har jag aldrig sett förut”.

15:30 Avslut och tack!

Mingel, kan vara fint att dröja sig kvar i utställningen i Konsthall Spisrummet!

Anmäl dig här
 
Fokus konst genomförs i samarbete mellan Forshaga kommun, Karlstad universitet, Konstenheten Region Värmland och Plattform för samtida konstuttryck, Region Värmland.

Med stöd av Kulturrådet

Plats:

Konsthall Spisrummet, Centralsjukhuset i Karlstad, Rosenborgsgatan 2

Målgrupp:

Tjänstepersoner, konstnärer och politiker samt verksamheter inom området.

 

Tillbaka till Regionens kalender