GDPR - ett år senare

Tid
Torsdag 9 maj 09:00 - 16:00
Plats
Scandic Winn, Karlstad

Vad har hänt sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018?

Den Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och har inneburit stora förändringar för myndigheter, företag och föreningar i förhållande till arbete kring integritet och dataskydd. Den ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen som gällt sedan 1998. Den nya dataskyddsförordningen har ett innehåll som till stor del bygger på den dåvarande personuppgiftslagen. Dock har regelverken skärpts och utökats inom vissa specifika områden. Organisationer som bryter mot lagen riskerar höga sanktionsavgifter och böter.

Syftet med utbildningsdagen är att ge deltagarna en övergripande kunskap och insikt om innebörden och den praktiska hanteringen av dataskyddsförordningen. Stor vikt kommer att läggas på vad som har hänt sedan ikraftträdandet förra året genom att beskriva praktiska tillsynsarbeten som dels Datainspektionen har gjort och gör samt vad motsvarande tillsynsmyndigheter har gjort inom EU.

Utbildningen är upplagd så att det finns ett stort utrymme för frågor och resonemang från deltagarna.

Anmälan

Anmäl dig här senast 24 april.

Kursavgift: 2 990 kr exkl. moms, fika och lunch ingår i kursavgiften

Om kursens innehåll

 • Integritetsskydd – Vad innebär det?
 • Kort beskrivning av skillnader och likheter mellan GDPR och den tidigare Personuppgiftslagen
 • Förklaring av begrepp, roller och ansvarsförhållanden inom integritetsskyddsarbetet
 • Vilka förändringar har skett?
 • Vad har kommunens nämnder och förvaltningar gjort?
 • Informationsskyldigheten skärps
 • Skarpare regler kring samtycket
 • Hur hanterar vi att missbruksregeln inte finns med i GDPR?
 • Rättelsekravet har skärpts
 • Hur organiserar vi integritetsskyddet inom myndigheten/ nämnden?
 • Rätten att bli bortglömd – Vad innebär det för oss i kommunen/regionen?
 • Vilken nivå på säkerhet i system och rutiner krävs av GDPR?
 • Hur kartlägger vi integritetsrisker?
 • Hur hanterar vi personuppgiftsincidenter?
 • Dataskyddsombudet – vilka krav ställs på denne?
 • Datainspektionens roll i integritetsskyddsarbetet
 • Aktuella rättsfall och tillsynsärenden hos Datainspektionen

Utbildare

Ove Axelsson och/eller Hans Gåsste, Kommunutbildarna Axelsson och Gåsste AB

Företaget består av Ove Axelsson och Hans Gåsste som är förvaltningssocionomer och har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Båda två har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. De två har därutöver mångårig erfarenhet som certifierade kommunala yrkesrevisorer, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PwC. De har tillsammans hållit över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan. Ove och Hans har också varit uppdragsledare för ett stort antal revisions- och rådgivningsuppdrag.

Erfarenheten innebär stor förståelse för, och kunskap om, villkoren för såväl politikens som förvaltningens olika roller och ansvar. De har erfarenhet och kunskap om det viktiga samspelet mellan politiken och förvaltningsorganisationen samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer.

Tillbaka till Regionens kalender