Hållbart företagande i Säffle

Tid
Måndag 11 november 15:00 - 19:00
Plats
Forskningen Säffle, lokal Futurum

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på seminarieserien ”Hållbart företagande” i höst.

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Mellan seminarietillfällena erbjuder vi konsulthjälp specialanpassad för ditt företag, genomlysning av resurser och uppföljning av redan genomförda energi- och klimatinvesteringar 

"Hållbart företagande" riktar sig till små medelstora företag som har sin produktion och/eller sysselsättning i Värmland.  

Del 1. Varför hållbarthetsfrågor?

  • Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
  • Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft.
  • Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag. 

En av tre delar 

Delta i den första av tre seminarier, del två sker i januari 2020 och del tre i mars 2020.

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri (men om du får förhinder utan att hitta en ersättare utgår en avgift).

Anmälan

Anmäl dig via mejl eller telefon till Maria Lindeberg, projektledare på Miljödriven tillväxt 
maria.lindeberg@regionvarmland.se 
073-071 01 97

 


 

Mer om del 2 och 3

Information om plats och datum kommer längre fram. 

Del 2. Hur jobbar jag hållbart? 

  • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
  • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
  • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar
     

Del 3. Hur blir mitt företag konkurenskraftigt och utvecklingsbenäget?

Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Tillbaka till Regionens kalender