Idékonferens – hur mår värmlänningen?

Tid
Torsdag 10 oktober 13:15 - 19:30
Plats
Zarah Leander, vån 4 KCCC, Karlstad

Välkommen till en dag där vi kunskapar och samtalar om hur värmlänningen mår. Under dagen kommer vi att få ta del av statistik om värmlänningens hälsa genom resultat från undersökningen Liv och Hälsa och berättelser från idéburna organisationers arbete.

Hur mår värmlänningen?

Vi kommer att arbeta med olika utmaningar som vi gemensamt definierar. Konferensen är en påbyggnad från förra höstens workshop och kommer att mynna ut i ytterligare en halvdag med en idéverkstad, den 29 november. Vi vill skapa en samsyn på utmaningar och ge möjligheter till konkreta idéer.

Målgrupp

Idéburna organisationer, chefer, tjänstemän och politiker i Region Värmland samt alla med intresse för Överenskommelsen Värmland.

Anmälan

Här anmäler du dig till konferensen. Sista anmälningsdag är den 26 september.

Program

13.15 Inledning
13.30 Föreläsning. Här skapar vi förståelse för folkhälsa, psykisk hälsa och skapar ett gemensamt språk.
14.15 Fika
14.45 Fakta och beskrivningar "Hur mår värmlänningen"
15.45 Workshop kring underliggande orskaker för samhällsutmaningar.
17.15 Kvällsmål
18.00 Uppslag till idéverkstaden
19.00 Summering och avslut

Idéverkstad den 29 november

Under förmiddagen den 29 november arbetar vi vidare med dagens uppslag eller nya idéer. Boka datumet redan idag, så du har möjlighet att delta i utvecklingsarbetet. Inbjudan kommer inom kort.

Tillbaka till Regionens kalender