Konferens om suicid och manlighet

Tid
Torsdag 10 september 08:00 - 16:00

I september är det dags för årets konferens om suicid och suicidprevention. I år är temat suicid och manlighet.

I Värmland är själmordssiffran (antal per 100 000 invånare) för män 3–5 gånger högre än för kvinnor. År 2018 var självmordssiffran för män 26,7 medan siffran för kvinnor var 8,6.

Det är viktigt att lyfta frågan och skapa förståelse för varför så många män begår självmord. Därför har Samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland i år valt suicid och manlighet som tema för konferensen.

Tid och plats

Konferensen är torsdagen den 10 september klockan 9–16, med incheckning från klockan 8. Platsen är Karlstad CCC.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personer som av olika anledningar behöver förståelse för varför så många män tar sitt liv. Medarbetare i Region Värmland, länets kommuner, myndigheter, organisationer, företag, engagerade personer inom idéburna organisationer samt privatpersoner i Värmland bjuds in till konferensen.

Program

Under dagen erbjuds grundläggande kunskap om självmord och självmordsprevention, med speciellt fokus på män och manlighet.

Utställning

Organisationer som vill berätta om sitt arbete för att förebygga självmord bland män erbjuds utställningsplats under konferensen.

Mer information

Mer information om konferensen och dagens föreläsare lämnas längre fram, bland annat på regionvarmland.se/suicidprevention. Där kan du också läsa mer om suicidprevention i Värmland och om tidigare konferenser som samverkansgruppen arrangerat.

Tillbaka till Regionens kalender