Kulturparlamentet 2019

Tid
Tisdag 12 november 08:45 - 15:30
Plats
Karlstad CCC

Kulturparlamentet är mötesplatsen i Värmland för alla som på något sätt har intresse för konst, kultur och kulturpolitik. Kulturparlamentet riktar sig särskilt till dig som är förtroendevald och intresserad av kulturens roll i regional utveckling och till dig som arbetar med kulturfrågor inom en kommun, institution eller organisation.

Tema: En tid av utmaningar

Program

Moderator är Gunilla Fält, projektledare på Riksteatern Värmland. Gunilla är en mångsysslande kulturvetare som bland annat jobbat som kommunikatör och teaterproducent.

08:15–08:45 Incheckning med kaffe och smörgås

08:45 Välkomna!

Elisabeth Kihlström, ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland

En tid av utmaningar

Vi lever i en tid av utmaningar – det handlar om ekonomi, befolkningsförändringar, skillnaderna mellan stad och land, jämlikhet och inkludering, delaktighet och tillgänglighet till kulturen. Region Värmlands kulturchef Ulf Nordström lyfter några av utmaningarna inför arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan.

Foto av Johanna Koljonen

09:15 Den rörliga bildens utmaningar

Kulturjournalisten Johanna Koljonen är ansvarig för den årliga Nostradamus-rapporten, som sätter film och tv-branschens utmaningar under lupp. Här får vi en specialanpassad presentation av rapporten: Vilken ny internationell verklighet behöver filmpolitiken förhålla sig till under den kommande femårsperioden? Och hur är filmens utmaningar överförbara på andra delar av kulturområdet?

10:15 Fikapaus

Foto av Marit Kapla. Fotograf Trinidad Carrillo.10:45 Ett levande Värmland

Hur skapar vi framtidstro och sammanhållning i hela Värmland? Är stad och land varandras motsatser – eller förutsättningar? Vad är kulturens bidrag till att bygga attraktiva städer och en levande landsbygd? Författaren och kulturjournalisten Marit Kapla, aktuell med sin prisbelönta bok Osebol, leder ett samtal mellan Anneli Strömberg, nybliven chef för Rackstadmuseet i Arvika, Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest, och Sara Falkstad, bland annat aktiv i den feministiska konstgruppen OTALT i Arvika.

11:45 Lunch

13:00 Att möta utmaningarna – seminariepass

Välj ett av tre olika seminarier.

  1. Schyst kommunikation!
    Vilka ord vi använder eller inte använder, hur vi uttrycker oss och vilka bilder vi väljer eller inte väljer bidrar antingen till att människor känner sig inkluderade eller exkluderade. Schyst kommunikation kan användas som ögonöppnare och höja medvetenheten om vilka normer vi förstärker oavsiktligt. Det är också en ingång till att prata om jämställdhet och jämlikhet på ett enkelt, pedagogiskt och icke skambeläggande sätt. Under det här seminariet gör vi några schysta övningar tillsammans under ledning av Marianne Nilsson, Region Värmland.
  2. Vem får ta plats i det offentliga rummet?
    Hat och hot – det offentliga samtalet har hårdnat och många upplever att den konstnärliga friheten har fått det trängre. Hur stor är risken för självcensur och för styrning – i det offentliga samtalet och på kulturscenerna? Får man säga vad man vill, var man vill? Vems berättelser är det som räknas? Odd Råberg, Region Värmland, leder ett samtal mellan Anna Skoglund, verksamhetsledare för Riksteatern Värmland, Anna Åberg, konstchef i Västragötalandsregionen, och Peter Franke, styrelseordförande för Västanå Teater och politisk redaktör, Värmlands Folkblad.
  3. Kultur i Värmland – vi lägger pusselbitarna som saknas
    Värmland är känt som en livaktig och framgångsrik kulturregion. Men bra kan bli bättre. Vad saknar vi i kultur-Värmland? Vad vill vi utveckla? Vilka bitar kan du bidra med? I en workshop lägger vi pusslet tillsammans. Resultatet blir ett inspel till Region Värmlands arbete med att ta fram en ny kulturplan. Workshopledare: Urban Norlander.

14:00 Fikapaus och pusselmingel

14:30 En opera för alla

Kulturen ska vara tillgänglig för alla, men hur ska det gå till? Wermland Opera arbetar för att hitta nya arbetssätt och metoder för att med kulturens hjälp skapa välbefinnande för fler. Fokus har inledningsvis legat på personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Äldre är också en viktig målgrupp. Annika Bohlin från Wermland Opera presenterar satsningen på kultur och hälsa. Och dessutom blir det musik!

15:15–15:30 Avslutning

Vägbeskrivning

Karlstad CCC ligger på Tage Erlandergatan 8A i Karlstad.

Närmare beskrivning finns på karlstadccc.se/om-karlstad-ccc/hitta-hit/ 

Tänk på miljön – res gärna kollektivt!

Har du plats i din bil, eller vill du samåka? Vi har skapat Facebook-gruppen "Samåk till Kulturparlamentet" för er som vill knyta kontakt.

Tillgänglighet

På Karlstad CCC finns hörselslingor, hiss samt handikappanpassad entré och toalett. Konferensen syn- och teckentolkas vid behov.

Frågor angående tillgängligheten: e-post info@karlstadccc.se eller telefon 054-22 21 00.

Tänk på allergiker - använd parfymfria produkter!

Konferensavgift

Priset för konferensen är 240 kronor per person, inklusive lunch och kaffe. Moms 60 kronor tillkommer. Avgiften faktureras i efterhand.

Tjugo avgiftsfria deltagarplatser har avsatts för unga (upp till 30 år) som representerar ideella kulturföreningar samt för yrkesverksamma kulturskapare. Ansök om en friplats i mejl till kultur@regionvarmland.se. Vi prioriterar sökande som inte tidigare fått någon friplats på Kulturparlamentet.

Anmälan

Sista anmälningsdag: måndag 4 november. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag, men kan överlåtas. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

Anmäl dig här

Tillbaka till Regionens kalender