Mötesdag 2019 – Att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Tid
Lördag 5 oktober 09:00 - 16:30
Plats
Värmlands museum, Karlstad

Du är välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten.

Mötesdag 2019

Medverkande: Jill Rogheden, Maria och Christian Persman, Rakel Lorner, Maria Blad, Anna Pella, Kristina Taylor och Hasse Bronthen.

Kursavgift: anhöriga betalar 200 kronor per person. Personal från kommun och region betalar 350 kronor per person. Avgiften inkluderar kaffe, lunch och mervärdesskatt.

Anmälan för anhöriga Anmälan för personal

Sista anmälningsdag är 20 september 2019.

Program

09.00-09.45
Registrering och fika

09.45-10.00
Yvonne Lennemyr, moderator, hälsar väkommen.

10.00-11.00
Ett annat sätt att tänka – Hur kan vi underlätta vardagen för våra närstående med autism.
Jill Rogheden är utbildad inom autism/NPF. Jill lever med egen aspergerdiagnos och har perspektiv även som förälder och dotter.

11.10-11.50
Skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv
Maria och Christian Persman är föräldrar till två söner, 17 och 15 år gamla. Maria och Christian har föräldraerfarenhet av långvarig skolfrånvaro och delar med sig av tankar, upplevelser och insikter. Båda jobbar inom skolan som special- pedagog och utvecklingsledare.

11.50-12.20
Projekt Vuxensyskon
Rakel Lornér och Maria Blad, Bräcke Diakoni, presenterar projektet där man tagit del av vuxna syskons berättelser och med deras hjälp skapat metoder för ökad självkännedom och hanterbarhet.

12.20-13.30
Lunch

13.30-14.30
Vänner för livet? Hur relationer sätts på prov när man har barn med funktionshinder
I ett personligt samtal berättar Anna Pella, författare och Kristina Taylor, psykolog, om hur deras relation sattes på prov när det visade sig att Annas dotter har en livshotande funktionsnedsättning.

14.30-15.00
Fika

15.00-16.30
Varför pratade vi aldrig om att pappa hade en psykisk sjukdom?
Hasse Bronthén, komiker, skådespelare, konferencier och föreläsare, berättar om sina erfarenheter av att växa upp med en pappa som hade bipolär sjukdom.

Yvonne Lennemyr, Region Värmland, är moderator under dagen.

Frivillig- och intresseorganisationer finns på plats under dagen.

Information

För närmare upplysningar om mötesdagen kontakta:

Eva Lehtonen, Forshaga kommun
054-17 23 58
eva.lehtonen@forshaga.se

Carin Wallman, Karlstads kommun
054-540 55 14
carin.wallman@karlstad.se

Ewa Skoglund, Sunne kommun
0565-16307
ewa.skoglund@sunne.se

Katharina Johansson, Kils kommun
0554-192 17
katharina.johansson@kil.se

För administrativa frågor, kontakta:

Mona Björn, Region Värmland
054-701 10 07
mona.bjorn@regionvarmland.se

Arrangörer

Sunne kommun, Karlstads kommun, Autism & aspergerföreningen Värmland, Kils kommun, Forshaga kommun, FUB – För barm, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Attention Karlstad/Värmland, Funktionsrätt Värmland, AHR Anhörigas riksförbund, Anhörigföreningen i Karlstad AFK, Region Värmland

Tillbaka till Regionens kalender