Nationell landsbygdsträff 2021

Tid
Onsdag 10 februari 08:45 - 15:30

Den 10 februari är du välkommen till Nationella Landsbygdsträffen som denna gång är helt digital. Träffen vänder sig till dig som verkar för att möjliggöra landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå.

Nationella Landsbygdsträffen arrangeras av Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med SKR. Tillsammans med våra regionala medarrangörer länsstyrelser och regioner bjuder vi in dig som verkar för landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå.

Under dagen lyfter vi de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden. Du som deltar får inspiration, kunskapsutbyte och samtal med hela landsbygdssverige.

Just nu pågår arbetet med att ta fram programmet för träffen, men du kan redan nu anmäla dig.

Här kan du anmäla dig!

För mer information om träffen och programinnehållet, kontakta Hans-Olof Stålgren på Landsbygdsnätverkets kansli. Övrig information om anmälan kontakta Evelina Sander på Tillväxtverket.

Välkommen!

Tillbaka till Regionens kalender