Nätverksträff för tobaksavvänjare i Värmland

Tid
Torsdag 24 oktober 08:00 - 16:00
Plats
Lokalen Morbrors ådra, Klarälvsentrén, Centralsjukhuset i Karlstad

Alla tobaksavvänjare i Värmland är välkomna till höstens nätverksträff. Träffen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspiration och ökad kunskap inom kvalificerad rådgivning om tobak.

Tillbaka till Regionens kalender