Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning

Tid
Onsdag 17 april 09:00 - 16:00
Plats
Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad

Ta vara på chansen att vara med på en givande dag där erfarna kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Tecknad person med paragraftecken

Under utbildningen kommer vi dels att gå igenom de formella regelverken kring offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen), dels kommer vi att föra resonemang kring olika domar och rättsfall för att förtydliga de regelverk som gäller. Vi kommer att särskilt fokusera på hanteringen av handlingar i den kommunala ärendeprocessen. Det är viktigt att veta hur man gör för att göra rätt!

Det finns ett stort utrymme för deltagarnas frågor och diskussioner under utbildningspasset.   

Kursavgift:  2 990 kr exkl. moms, fika och lunch ingår i kursavgiften

Anmäl dig här senast den 17 mars 2019.

Om kursens innehåll

 • Vad innebär offentlighetsprincipen?
 • Definition av handlingsbegreppen
 • Handling
 • Allmän handling
 • Offentlig handling
  • Hemlig handling/sekretesshandling
 • När blir handling allmän?
  • De grundläggande kriterierna
 • Vad är inte en allmän handling?
 • Hantering av e-post
 • Hur hanterar jag sekretesshandlingar?
 • Utlämning av allmänna handlingar
 • Minnesanteckning, utkast, ”arbetsmaterial” etc.
 • Vad gäller?
  • De olika sekretessnivåerna och vad dessa innebär
 • Registrering/diarieföring av handlingar. Hur, vad och varför?
  • Vilka handlingar måste jag lämna ut, och hur skall det ske?
  • Vilka handlingar behöver jag inte lämna ut och vad stödjer jag mig på då?
 • Vad gör jag om någon vill ta del av en sekretesshandling?
 • Hur överklagas beslut om att inte lämna ut en handling?
 • Offentliganställdas rätt till meddelarfrihet och yttrandefrihet
 • Hur möter jag journalister på ett professionellt sätt?

Utbildare

Ove Axelsson och/eller Hans Gåsste, Kommunutbildarna Axelsson och Gåsste AB

Företaget består av Ove Axelsson och Hans Gåsste som är förvaltningssocionomer och har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Båda två har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. De två har därutöver mångårig erfarenhet som certifierade kommunala yrkesrevisorer, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PwC. De har tillsammans hållit över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan. Ove och Hans har också varit uppdragsledare för ett stort antal revisions- och rådgivningsuppdrag.

Erfarenheten innebär stor förståelse för, och kunskap om, villkoren för såväl politikens som förvaltningens olika roller och ansvar. De har erfarenhet och kunskap om det viktiga samspelet mellan politiken och förvaltningsorganisationen samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer. 

Tillbaka till Regionens kalender