Regional träff: Agenda 2030

Tid
Onsdag 20 oktober 12:45 - 16:30
Plats
Digitalt via Microsoft Teams.

Region Värmland och Glokala Sverige bjuder in till en digital halvdag med fokus på mål 12 i Agenda 2030, "Hållbar konsumtion och produktion". En dag för kunskapsinhämtning och fördjupande nedslag i hur vi kan uppnå en mer hållbar konsumtion och produktion.

Inbjudan riktar sig till alla som vill veta mer om Agenda 2030 och hur vi kan börja arbeta för en hållbarare konsumtion och produktion.

Dagens agenda

12:45-13:00 Inledning och välkommen

Lina Wahlgren, hållbarhetsstrateg Region Värmland, och Caroline Byh, kommunikatör och samverkansansvarig Glokala Sverige, hälsar välkommen.

13:00-13:30 Agenda 2030 snabbutbildning

Helena Jönsson, utbildningsansvarig Glokala Sverige, bjuder oss på en crash-course i Agenda 2030.

13:30-14:00 Nulägesrapport, Sverige och mål 12

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, skickar oss en hälsning och kort presentation. Glokala Sverige ger en nulägesbild kring mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.

14:15-14:45 Delningstjänsten Swinga

Henric Barkman, medgrundare till Swinga, delar med sig av sina erfarenheter av att starta upp en delningstjänst och berättar om deltagandet i Region Värmlands arbete "Hållbara Värmland".

14:45- 14:55 Metod och verktyg

Kerstin Söderström, projektledare Glokala Sverige, presenterar Glokala Sveriges tillgängliga metodstöd och verktyg.

15:05- 15:35 Hur kan vi klara klimatmålen?

Och hur kan man tänka för att nå dit, i det lilla och i det stora? Fredrik Wikström, docent i miljö- och enerargisystem vid Karlstads universitet tar sig an frågan.

15:40 Fördjupning 1: Internationellt centrum för lokal demokrati

Riktar sig till kommun- och regionanställda. ICLD presenterar möjligheterna att gå in i globala partnerskap. Forshaga kommun delar sina erfarenheter från samarbetet med kommunen Lundazi, Zambia.

15:40 Fördjupning 2: Tobak

Caroline Byh leder oss genom hur produktion och konsumtion av tobak påverkar lokalt och Globalt. Region Värmland kommer presentera sin riktlinje för ett rökfritt Region Värmland.

15:40 Fördjupning 3: Design

André Szeles, tjänstedesigner Region Värmland, håller ett teoretiskt och interaktivt pass med fokus på design i sociala strukturer. Kan ett tjänstelogiskt för-hållningssätt bidra i arbetet med hållbar utveckling?

16:15 Gemensam Avslutning

 

Deltagande

Deltagande är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 20 oktober. 

Anmäl dig här (Forms Office365).

Region Värmlands hållbarhetsarbete

Om Region Värmlands hållbarhetsarbete (regionvarmland.se/hallbarhet).

Tillbaka till Regionens kalender