Sanning, lögn och språk

Tid
Tisdag 8 september 09:00 - 16:00

Planeringen pågår. Åsa Wikforss, filiosofiprofessor och en av De Aderton i Svenska Akademien, kommer. Karlstad CCC är prelbokad, är det fortsatt inte möjligt att mötas i konferenslokal så genomförs Mötesplatsen digitalt.

Save the date

8 september 2020

Projektet Värmland läser fortsätter att bjuda in till mötesplatser med samhälleliga aspekter på språket. Vi lever i ett demokratiskt land där vi fritt får uttrycka våra åsikter. Att dölja sanningar och vinkla budskap har alltid varit möjligt.  Det nya medielandskapet med, Internet och sociala medier, har gett alla fantastiska möjligheter att kommunicera. En baksida är att det blivit relativt enkelt att sprida falska nyheter. Med detta faktum blir behovet av att vara källkritisk, medveten och att kunna genomskåda budskap viktigare än någonsin.

Den första gästföreläsaren är bokad. Det är Åsa Wikforss, filosofiprofessor och sedan i december 2019, en av De Aderton i Svenska Akademien. Hon har fördjupat sig fenomenen post-sanning och faktaresistens ur ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Vad är det som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta? Planering av det övriga programmet pågår.

Efter senaste presidentvalet i USA gav hon ut boken ”Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender”.

Vill du veta mer om sanning, lögn och språk? Kom och fördjupa dig i ämnet tillsammans alla oss andra! Målgrupp för Värmland läser och för dagen i september är du som möter, eller kan påverka vardagen för, barn, ungdomar och unga vuxna mellan 7-25 år.

Intresseanmälan.

 

Värmland läser            

Tillbaka till Regionens kalender