Seminarium om screeningetik

Tid
Torsdag 21 november 13:00 - 16:30

Välkommen till ett seminarium där screeningens för- och nackdelar diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv.

Screening av befolkningsgrupper för att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede innebär både möjligheter och risker. För patienten innebär oftast en tidig upptäckt av sjukdom bättre prognos och minskat lidande samtidigt som risken att få ett felaktigt sjukdomsbesked ökar. Är det alltid positivt att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede? Kan screening resultera i en falsk trygghet hos patienten?

För hälso- och sjukvård kan en tidig behandling spara resurser men händer det att en felaktig och riskabel behandling görs? Hur mycket av hälso- och sjukvårdens resurser får screening ta?

Program

  • 13.00-13.10: Inledning, Peter Stenbom, överläkare öron-, näs- och halssjukvård, chefläkare och ordförande i Region Värmlands i etikkommitté
  • 13.10-14.15: Screeningens etiska aspekter, Helena Walfridsson, överläkare urologi, universitetsadjunkt, Region Örebro
  • 14.15-14.45: Paus
  • 14.45-15.30: Överdiagnostik, feldiagnostik och medikalisering, Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare inom psykiatri, etisk sakkunnig i Region Värmlands etikkommitté
  • 15.30-16.30: Panelsamtal med auditoriet

Övrig information

Plats: Rosenborgsgatan 50, Karlstad, Regionens hus, Galaxen
Arrangör: Region Värmlands etikkommitté
Målgrupp: Politiker och medarbetare inom Region Värmland, media samt allmänheten.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan skickas till peter.stenbom@regionvarmland.se. Sista anmälningsdagen är 4 november 2019.

Läs mer om Region Värmlands etikkommitté

Välkommen!

/Region Värmlands etikkommitté

Tillbaka till Regionens kalender