Skolbiodagen 2019

Tid
Torsdag 3 oktober 09:30 - 16:00
Plats
Bibliotekshuset, Karlstad

En inspirationsdag för dig som vill använda dig av film i undervisningen samt lära mer om skolbio. Utgångspunkten är det svenska barnfilmsarvet, nationella minoriteter och killnormer.

Dagen vänder sig till dig som arbetar inom skola, fritid, utbildning och kultur.

Programmet för Skolbiodagen 2019 är förkortat. Anledningen är att anmälningarna till dagen var för få. 

Följande programpunkter utgår: 

  • Det svenska barnfilmsarvet med Lova Hagerfors
  • Verktyg för undervisning om nationella minoriteter
  • Taiki – skolbiofilm från åk 3 (Du som vill visa Taiki på din skola kan få stöd genom att Kjerstin Persdotter, Region Värmland kommer och leder ett filmsamtal.) 
  • Det kreativa filmsamtalet med Mikaela Kindblom från Filmcentrum. 

 

Aktuellt program för Skolbiodagen 2019

11:00 Välkomna

Elisabeth Kihlström, regionråd och ordförande i Kultur- och bildningsnämnden. 

11.10-11:45 Starta filmprojekt i skola och på fritid och skolbiokampanj

Film är ett viktigt demokratiskt verktyg för att skapa förståelse, bygga broar och uppvisa en mångfald av perspektiv i samhället. Malin Nygren från Svenska Filminstitutet berättar om Filminstitutets stöd för filmkulturell verksamhet, som kan sökas av kommuner, samt om en ny satsning kring skolbio, Skolbiokampanjen.  

11:45 Lunch på Bibliotekskaféet

12:45 Regional skolbiosatsning

  • Skolbio i Värmland för gemensamma nätverksträffar, filmurval och samordning.
  • Subvention av filmerna Taiki och Leslie brinner.

Avdelningen för kulturutveckling, Region Värmland

13:00 Hur skapas killnormer och upprätthålls av samhället

Föreläsningen kommer att avslöja hur killnormer skapas och upprätthålls av samhället. Studier visar vad som enligt normerna är tillåtet och hur de kan begränsa individerna. Normerna kan bli en riskfaktor för pojkar och män som avstår val som skulle gagna deras hälsa.

Marco Vega, sexualupplysare, utbildare och föreläsare

14:00 Fika – kaffe och kaka

14:20 Filmvisning Leslie brinner, 82 min, från åk 7

Leslie Tay är idag en av svensk musikindustris lovande stjärnor. I Leslie Brinner (2018) följer vi honom i vardagslivet, på scenen och när att han går i gamla fotspår i sitt uppväxtkvarter i Malmö. Genom att lyfta in bilder från tidigare film om Leslie skapas en betraktelse över viljan att inte låta det förflutna definiera en. Det går att välja en annan väg än den som verkar förutbestämd.

15:40 Om kampanj för ökad jämställdhet och en ny inkluderande mansroll

Information om projektet Doc Lounge, Impact Hub och Kampanj för ökad jämställdhet och en ny inkluderande mansroll. I Värmland kommer vi att bjuda in till en halvdagsfortbildning med Marco Vega för att arbeta med filmsamtalet utifrån Leslie Brinner.

16:00 Slut

 

Tillbaka till Regionens kalender