Små barns språkutveckling och FN:s konvention om barnets rättigheter

Tid
Onsdag 4 december 08:30 - 16:00
Plats
Folkets Hus, Skoghall

Barnhälsovårdsenheten och biblioteksutvecklingen bjuder in till en gemensam dag om små barns språkutveckling och FN:s konvention om barnets rättigheter, som blir svensk lag 1 januari 2020.

Målgrupp förmiddag: BHV-personal, logopeder, FBHV-psykologer, kommunens personal på familjecentraler, bibliotekspersonal och avdel-ningen för kulturutveckling

Målgrupp eftermiddag: VO Barn- unga och familje-hälsa, kommunens personal på familjecentraler-, ungdomsmot-tagningen och första linjen, bib-liotekspersonal och avdel-ningen för kulturutveckling.

Sista anmälningsdag 20 november.

Anmäl dig här

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika, men inte lunch.

Program

Små barns språkutveckling

8.30-8.40 Inledning
Annica Arvidsson, biblioteksutvecklare, Region Värmland

8.40-9.30 Små barns språkutveckling
Inga-Lill Emilsson, lärare förskoleprogrammet Karlstads universitet

9.30-10.00 Fika

10.00 - 11.20 Små barns språkutveckling, fortsättning

11.20-11.50 Språkpåsar - Information och arbetssätt
Linda Rinnemo, logoped

11.50-12.00 Presentation av nya lästipslistan 2020
Mirja Berggren och Mia Huss, sjukhusbiblioteket

12.00-13.00 Lunch

FN:s konvention om barnets rättigheter

13.00-13.45 FN:s konvention om barnets rättigheter
Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälso- och barnrättsstrateg, Cristina Gillå verksamhetsutvecklare BHV Region Värmland

13.45-14.30 Det lekfulla mellanrummet.
En föreläsningsteater om barnkonventionen som berör, inspirerar och ger hopp. Monica Gustafsson-Wallin, barnrättsstrateg och föreläsare och Tor Våge musiker, författare och pedagog.

14.30-15.00 Fika

15.00-15.40 Det lekfulla mellanrummet, fortsättning

15.40-16.00 Avrundning

Dagen arrangeras med stöd av Statens Kulturråd.

Tillbaka till Regionens kalender