Spirometerikörkortsutbildning

Tid
-

Välkommen till utbildning med fokus på utförande, analys, tolkning och dokumentation av spirometriundersökningar. Utbildningen omfattar två dagar.

Syftet med utbildningen är att personal som kommer i kontakt med spirometri, både utförare och tolkare, ska ha en gemensam grund att utgå från, för att tillsammans kunna kvalitetsutveckla och värdera spirometriundersökningar.

Coronasäkrad spirometri

Anmäl dig här

Vid frågor kontakta Yvonne Sjöö

Tillbaka till Regionens kalender