Uppstart DigiTeRRI

Tid
Tisdag 20 oktober 10:30 - 12:30
Plats
Karlstad Innovation Park, Arena workshop Room

Nu startar DigiTeRRI som ska bidra till digitalisering av den traditionella industrin och välfärden. Dessutom ska projektet skapa ett hållbart forsknings- och innovationsklimat. Välkommen till uppstartsmötet – fysiskt eller digitalt – för att få veta mer.

DigiTeRRi är ett Horisont 2020-projekt med samarbetspartners i Frankrike och Österrike. På regional nivå deltar Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland. Målet är att göra Värmland till en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig plats genom ökad digitalisering.

Arbetsmetoden som används i projektet kallas för Responsible research and innovation, RRI. RRI går i korta drag ut på att identifiera de olika intressenter som kommer påverkas av en förändring och inkludera dem för att skapa engagemang i omställningsarbetet.

Under uppstartsmötet delar Brigitte Kriszt från Montan University Austria, Reine Lundin från Uddeholm, och Maria Hagardt från Vetenskap & Allmänhet med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom området. Bland annat får vi veta mer om drivkrafterna bakom RRI, hur metoden fungerar i olika kontexter och vilka effekter den kan leda till.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till gio@kau.se senast den 16 oktober. Ange om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Läs mer om DigiTeRRI här. 

Välkommen!

 

Tillbaka till Regionens kalender