Utbildning om suicidprevention i praktiken

Tid
Onsdag 18 mars 08:30 - 12:00

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Våren 2020 erbjuder Region Värmland programmet som en sammanhållen utbildning med fem träffar. Första träffen är 18 mars.

Tillbaka till Regionens kalender