Till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården.

De flesta åtgärder mot covid-19 i samhället är avvecklade. Detta gäller:

Besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar inom hälso- och sjukvården har vi restriktioner för besökare till våra sjukhus och vårdcentraler. Tillsvidare rekommenderar vi att alla som besöker oss använder munskydd. 

Läs om besöksrestriktioner.

Provtagning och smittspårning

Den storskaliga provtagningen för allmänheten vid symtom på covid-19 har upphört. Men den som arbetar nära patienter i vård och omsorg, omsorgstagare samt personer som rekommenderas av vården ska även i fortsättningen provta sig vid symtom.

Läs om när och hur du ska provta dig för covid-19 (1177.se).

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig och smittspårning ska ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se).

Utrikesresor och att vistas utomlands

Nu råder inte längre något inreseförbud till Sverige. I andra länder kan restriktioner förekomma så följ Sveriges ambassads information om vad som gäller på ditt resmål. Här finns information om resor till och från Sverige.

Om utrikesresor (krisinformation.se).

Så söker du vård i Värmland

Ring vårdcentralen på dagtid

På dagtid, under telefontiden kan du ringa vårdcentral för rådgivning och eventuell tidsbokning.

På en vårdcentral kan du träffa distriktssköterskor, läkare och andra yrkeskategorier som hjälper dig efter ditt behov.

Observera att under sommarperioden prioriteras medicinska behov som inte kan vänta. Om du har ett ärende som inte behöver tas om hand under sommaren ber vi dig kontakta oss vid ett senare tillfälle.

Kontakta vården via 1177.se dygnet runt

Kontakta vården genom att logga in på webbplatsen 1177.se dygnet runt.

Om du ska förnya recept eller kan du enkelt göra det dygnet runt genom att logga in och söka upp din vårdgivare.

Boka videosamtal i appen Vård i Värmland

Boka videosamtal med exempelvis vårdcentralen Värmland genom appen Vård i Värmland. Här kan du enkelt boka tid för dina besvär som inte kräver fysisk undersökning. Du kan boka tid med exempelvis sjuksköterska, kurator eller läkare som arbetar inom Region Värmland.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning på kvällar, nätter och helger

När du ringer 1177 hamnar du hos sjuksköterskor. De hjälper till med allt från att ge dig råd om vad du kan göra själv om du blivit lindrigt skadad eller sjuk. De kan också boka in dig till närmsta jourcentral eller vid allvarlig sjukdom och skada hänvisa dig rätt.

Sök akutmottagningen vid allvarlig sjukdom eller skada

Om du råkar ut för en allvarlig skada eller känner av ett plötsligt sjukdomstillstånd ska du söka akutmottagningen. När du kommer till akuten träffar du först en sjuksköterska som gör en första bedömning. Det är alltid de personer som har störst medicinskt behov som prioriteras först på akutmottagningen.

Ring 112 vid livshotande tillstånd

Tveka inte att ringa 112 om du behöver.

In other languages

Links to information about covid-19 in other languages.

Allmänna frågor om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för nationell samordning av insatser mot smittsamma sjukdomar. Här finns reserekommendationer, frågor och svar med många konkreta råd.

Om covid-19 (folkhälsomyndigheten.se)

Krisinformation från svenska myndigheter

Webbplatsen krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Länsstyrelsen Värmlands sidor om pandemin.