Region Värmland logga

Coronaviruset och covid-19

Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården.

De flesta åtgärder mot covid-19 i samhället är avvecklade. Detta gäller:

  • Vaccinera dig mot covid-19.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar inom hälso- och sjukvården har vi restriktioner för besökare till våra sjukhus och vårdcentraler. Tillsvidare rekommenderar vi att alla som besöker oss använder munskydd. 

Läs om besöksrestriktioner.

Provtagning och smittspårning

Den storskaliga provtagningen för allmänheten vid symtom på covid-19 har upphört. Men den som arbetar nära patienter i vård och omsorg, omsorgstagare samt personer som rekommenderas av vården ska även i fortsättningen provta sig vid symtom.

Läs om när och hur du ska provta dig för covid-19 (1177.se).

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig och smittspårning ska ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se).

Utrikesresor och att vistas utomlands

Nu råder inte längre något inreseförbud till Sverige. I andra länder kan restriktioner förekomma så följ Sveriges ambassads information om vad som gäller på ditt resmål. Här finns information om resor till och från Sverige.

Om utrikesresor (krisinformation.se).

Så söker du vård i Värmland

In other languages

Links to information about covid-19 in other languages.

Allmänna frågor om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för nationell samordning av insatser mot smittsamma sjukdomar. Här finns reserekommendationer, frågor och svar med många konkreta råd.

Om covid-19 (folkhälsomyndigheten.se)

Krisinformation från svenska myndigheter

Webbplatsen krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Länsstyrelsen Värmlands sidor om pandemin.

Sidan uppdaterad