Start / Hälsa & vård / Coronaviruset och covid-19 / Provtagning och smittspårning

Provtagning och smittspårning

Information om vad som gäller för provtagning och smittspårning av covid-19.

Vårdpersonal mittemot en person, håller en tops i handen.

PCR-test

Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Region Värmland erbjuder både egenprovtagning och provtagning på vårdcentral.

Personer som är 13 år eller äldre kan logga in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se och beställa egenprovtagning. Egenprovtagning erbjuds på provtagningsstationer dit man kommer i bil och provtar sig själv i bilen, via uthämtning av provtagningskit på apotek och genom hemleverans.

Även provtagning för barn i åldern 6-12 år kan bokas via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Vårdnadshavare kan där välja egenprovtagning och hjälpa barnet med provtagningen. Vårdnadshavare som hellre vill att vårdpersonal tar provet kan välja att provet tas på vårdcentral.

För bokning via e-tjänsterna krävs giltig e-legitimation. Den som inte kan logga in i e-tjänsterna kontaktar en vårdcentral för provtagning.

På 1177.se kan du läsa mer om provtagning för covid-19.

Så här går en provtagning inom vården till

Smittspårning

Smittspårning ska leda till att smitta inte sprids. Detta görs främst genom att nära kontakter som varit utsatta för smitta får information, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra. Varje person med positivt provsvar ska smittspåras utan dröjsmål.

I Region Värmland utförs smittspårningen främst av enheten Central provtagningsadministration och smittspårning. Vid positivt provsvar kontaktas den smittade av smittspårare. På 1177.se kan du läsa mer om smittspårning och om vad den som har covid-19 ska göra.

Alla som får förhållningsregler enligt Smittskyddslagen är tvungna att följa dessa för att sjukdomen inte ska spridas vidare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen