Region Värmland logga

Med spetskompetens på kost och nutrition – dietisterna ska bli fler

Medvetet arbete med fokus på kost och nutrition kan bidra till en bättre folkhälsa och förbättra individers livskvalitet. Region Värmland har bestämt sig. Regionen satsar på kost och nutrition.

Diestist samtalar med barn.

Välkommen dietist!

Vi välkomnar dig som är dietist att tillsammans med oss vara med och driva utvecklingen. Hos oss blir du blir en del i ett nätverk med alla dietister i regionen. Nätverket träffas fyra gånger om året i helgrupp för gemensam kompetensutveckling, föreläsningar och för att prata utvecklingsarbete, gemensamma rutiner och riktlinjer för området. Nätverket hålls samman av samordnande dietist. Vi finns i dag både på vårdcentralerna i länet och på sjukhusen.

Möt Sofia

Sofia kom till oss från Umeå direkt efter sin utbildning. Hör Sofia berätta om hur det var att komma som nyutbildad dietist till en ny tjänst.

Vi erbjuder dig:

  • Handledarutbildning 7 hp
  • Teambaserat arbetssätt
  • Mentorskap eller yrkesmässig handledning från erfaren dietistkollega
  • Kompetensutveckling vid behov, med särskild prioritet inom de teamen där du som dietist har huvudansvar
  • Möjlighet att driva utveckling och själv forma din roll och uppgift
  • Regelbunden kompetensutveckling
  • Hälsofrämjande arbetsplatser och friskvårdsbidrag
  • Alla våra förmåner som anställd i Region Värmland 

Karriärutveckling

Din kompetens gör oss starka. Kolla vår karriärutvecklingsmodell.

Porträtt.

Kontakta oss!

Vi söker fler dietister till spännande uppdrag som vill vara med i vår utvecklingsresa. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att arbeta med oss. Kontakta samordnande dietist Anne-Li Bjärneryd.

Telefon: 010-831 51 71
E-post: Anne-Li.Bjarneryd@regionvarmland.se

Satsning på dietisttjänster

Under 2020 gjorde regionen en stor satsning och utökade med 10 nya dietisttjänster.

– Vi såg ett behov av att lyfta nutritionsfrågor i hela vårdkedjan. Vi fick fint gensvar och välkomnade nya kollegor. När vi blir fler innebär det också en helt annan arbetsmiljö för våra dietister och blivande dietistkollegor. Det finns möjlighet att bygga vidare på ett bra nätverk där kompetensutveckling och samverkan står i fokus, säger Anne-Li som arbetar som samordnande dietist.

Nu går satsningen vidare. Kanske får vi glädjen att välkomna dig till oss?

Sidan uppdaterad