Till startsidan

Anna arbetar som arbetsterapeut inom psykiatrisk slutenvård

Ibland kan det vara så lite som behövs för att strukturera upp patienters vardag. Det kan handla om att göra ett schema för när personen ska duscha, utforma veckomatsedlar och strukturera upp en handlingslista till matbutiken.

Att arbeta som arbetsterapeut handlar mycket om att skapa rätt förutsättningar för en fungerande vardag. Så beskriver Anna Hassel sitt arbete som arbetsterapeut inom psykiatrisk slutenvård i Karlstad.

Arbetsterapeut i samtal.

Anna Hassel jobbar sedan 2017 som arbetsterapeut inom psykiatrisk slutenvård i Region Värmland. För Anna är denna form av arbetsterapi spännande att få arbeta med då det inom psykiatrin ofta handlar om att bedöma patientens aktivitetsförmåga. Att utforska aktivitetsförmågan är ett effektivt tillvägagångssätt för att se hur patienten engagerar sig under olika aktiviteter, vilka möjligheter och svårigheter som finns. Men också för att bilda sig en uppfattning om vad personen kan uppleva som meningsfullt.
– Det handlar om att skapa en struktur för att få vardagen att fungera, säger Anna.

En dag som arbetsterapeut inom psykiatrisk slutenvård

Arbetsdagen inleds oftast med rond där man får kontakt med patienter som är i behov av arbetsterapi. Under en intervju kartläggs hens vanor, intressen och aktivitetsmönster. Man pratar också om hur patienten själv upplever sin vardag och vilken problematik som finns. Man kan även göra en observation där man följer personen i en aktivitet, något som oftast sker i träningsköket som finns på avdelningen. I en aktivitetsanalys fastställs sedan vad det är som fungerar bra och mindre bra under aktiviteten.

–Utifrån detta kan jag göra scheman, strategier och lösningar för att saker ska fungera bättre. Ofta är det också för att kunna planera stöd i hemmet såsom boendestöd eller hemtjänst. Allt för att se till att patienten får den hjälp som krävs för att det ska fungera bra i hemmet, säger Anna.

En arbetsterapeuts utmaningar

Att alltid kunna motivera patienter till att jobba med förändringar i sin vardag är något som Anna ser som en utmaning. Hon menar att hennes roll är att hitta sätt och förklara varför förändringar är nödvändiga för att kunna underlätta hens vardag.
–Ibland stöter man på personer som inte befinner sig i läge för förändring och då är det såklart utmanande att bidra med sin kompentens. Om hen inte får ihop sin vardag med de grundbehov som finns så hjälper det inte med medicin och rätt vård för att må bra fullt ut eftersom vardagen inte fungerar, menar Anna.

Men det finns också mycket positivt. Att med små medel som ett schema för dusch, matlagning och liknande kunna göra stor skillnad för patienten och hens vardag. Anna menar att det är viktigt att få personen att känna sig trygg med de scheman och lösningar som tagits fram för att få hens vardag att faktiskt fungera.

Utöver sin roll som arbetsterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad läser hon en magister i arbetsterapi på distans, parallellt med arbetet. Att ständigt utvecklas och lära sig nya saker är något som Anna tycker är både intressant, användbart och roligt.

Arbetsterapeut i Region Värmland

Att arbeta som arbetsterapeut inom Region Värmland innebär valmöjligheter då det finns ett stort utbud av arbetsplatser att välja på. Man kan arbeta inom primärvård eller på sjukhus, man kan också välja att arbeta i team, i gruppverksamhet eller med individanpassade behandlingar. Som arbetsterapeut i Region Värmland ges ett stort eget ansvar där målet är att ge patienterna verktyg för att få vardagen att fungera.

Välkommen att kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som psykolog hos oss? Kontakta HR-konsult Maria Oskarsson på maria.oskarsson2@regionvarmland.se.

Eller sök en av våra lediga tjänster.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?