Till startsidan
Läkare utanför en bil.

Läkare

Som läkare undersöker du patienter, ställer diagnoser och ser till att de får de behandlingar och vård som krävs. Arbetsuppgifterna varierar beroende på om du har valt att specialisera dig eller inte och i så fall inom vilken specialisering.

Utbildning

Läkarprogrammet vid universitetet i 6 år för att få din läkarlegitimation därefter bastjänstgöring (BT) i minst 6 månader följt av specialiseringstjänstgöring (ST) i minst 5 år för att bli specialistläkare.

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Dietist.

Dietist

Som dietist arbetar du med att förebygga, lindra eller bota sjukdomar som är relaterade till mat- och näringslära. Du arbetar med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem hos patienter och ingår ofta i ett vårdteam tillsammans med andra yrkesgrupper.

Utbildning

Dietistprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Arbetsterapeut i ett rullstolsförråd.

Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut arbetar du med människor som på grund av skada, sjukdom eller levnadsvanor inte kan klara vardagliga aktiviteter. Utifrån patientens besvär ger du vägledning så att hen ska ta tillvara och utveckla sina förmågor för att klara av sin vardag.

Utbildning

Arbetsterapeutprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

 

Att jobba med oss

Möt Roudaw som arbetar som arbetsterapeut.

– Meningsfullt när jag får stötta i rehabilitering och ser att patienten utvecklas.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Två sjuksköterskor i ett förråd. 

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir gjorda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskan leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Utbildning

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen. Du kan sedan utbilda dig till specialistsjuksköterska inom olika områden, till exempel barnmorska, operationssjuksköterska eller distriktssköterska.


Att jobba med oss

Möt Christoffer som arbetar som specialistsjuksköterska.

– Jag går från jobbet med en bra känsla i magen varje dag.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Fysioterapeut stöttar en patient.

Fysioterapeut

Som fysioterapeut är du specialiserad på människans rörelseförmåga och är expert på sjukdomar och skador i muskler och leder och sambandet mellan rörelse och hälsa. Du hjälper människor att behandla, förebygga sjukdomar och skador och hjälper till med rådgivning, träning och rehabilitering.

Utbildning

Fysioterapeutprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.


Att jobba med oss

Möt Amanda som arbetar som fysioterapeut.

– Jag får jobba med det jag tycker är mest intressant – kroppen, rörelseapparaten!


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Psykolog i samtal.

Psykolog

Som psykolog har du fokus på att förstå vad som påverkar den psykiska ohälsan för att kunna ge patienten redskap för att förändra och förhålla sig till sin situation. Du arbetar med behandling, utredning, bedömning och diagnostik av bland annat ångest, depressioner, stress- och utmattningstillstånd, relationsproblem, kriser och trauman.

Utbildning

Psykologprogrammet vid universitet i 5 år samt 1 års praktisk tjänstgöring.


Att jobba med oss

Möt Andrea som jobbar som psykolog.

­– Människors olikheter och livshistorier har alltid fascinerat mig.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Man tittar på ett barn och silar sand mellan fingrarna. 

Kurator

Som kurator har du fokus på det psykosociala. Du arbetar med att vara en vägledare och ett stöd för människor som behöver hjälp vid kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar och relationsproblem.

Utbildning

Socionomprogrammet på universitet eller högskola i 3,5 år.

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Man i ett laboratorium, fyller provrör.

Biomedicinsk analytiker

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersökning och analysmetoder. Du gör analyserna som krävs för att kunna ställa rätt diagnos på olika sjukdomar och studerar molekyler, mikroorganismer och celler med hjälp av avancerad teknik.

Utbildning

Biomedicinska analytikerprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Röntgensjuksköterska tar på sig skyddsutrustning.

Röntgensjuksköterska

Som röntgensjuksköterska jobbar du både med människor och med teknik. Omvårdnad av patienter kombineras med undersökningar med teknisk avancerad utrustning. I yrkesrollen utför du olika slags röntgenundersökningar som skiktröntgen, magnetkamera, konventionell röntgen och mammografi. Utöver det assisterar röntgensjuksköterskor läkare vid vissa behandlingar.

Utbildning

Röntgensjuksköterskeprogrammet på universitet eller högskola i 3 år.


Att jobba med oss

Möt Kim som arbetar som röntgensjuksköterska.

– Perfekt kombination av patientkontakt och teknik.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Kvinna i korridor.

Undersköterska

Som undersköterska består ditt jobb i att ta hand om sjuka människor eller stötta människor som har svårt att klara sig själva i vardagen. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan.

Utbildning

Studera vid Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolans ård- och omsorgscollege. Man kan även läsa Vård- och omsorgsprogrammet genom Komvux.


Att jobba med oss

Möt Olle som jobbar som undersköterska.

– Jag vill ge patienterna ett bra bemötande och omhändertagande.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Kvinna i korridor.

Logoped

Som logopeder arbetar du med att stödja människor i alla åldrar som har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal, språk eller samspel med andra. Det kan också handla om att stödja personer som har svårt att äta och svälja. Du utreder, ger råd och ordinerar rätt hjälpmedel till patienten.

Utbildning

Logopedprogrammet på universitet eller högskola i 4 år.

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Kvinnas sitter och skriver framför en datorskärm.

Vårdadministratör

Som vårdadministratör arbetar du med dokumentation inom sjukvården, till exempel patientjournaler. Du är ofta en nyckelperson i det administrativa inom vården, det kan till exempel vara journalföring från diktat, remisshantering, registrering i kvalitetsregister och tidsbokning.

Utbildning

Medicinsk sekreterare eller vårdadministratör vid yrkeshögskola i 2 år.


Att jobba med oss

Möt Louise som jobbar som vårdadministratör.

– Patienten är i fokus. All information ska finnas i patientens journal.


Sök utbildning

Sök utbildning (yh-antagning.se)


En kvinna och man i ett läkemedelsförråd.

Farmaceut

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Som farmaceut bidrar du till en effektiv och säker läkemedelshantering i hela vårdkedjan. Det innebär bland annat att säkerställa att vården har rätt läkemedel i rätt mängd på vårdinrättningarna, att patienten har en korrekt läkemedelslista och förstår varför och hur hen ska ta sina läkemedel samt att läkaren får stöd när hen ska skriva ut läkemedel.

Utbildning

Farmaceut är samlingsnamnet för apotekare och receptarie. Det är legitimerade yrken där utbildningarna är på fem respektive tre år på universitet.


Att jobba med oss

Möt Sanna och Max som arbetar som farmaceuter.

– En central roll i vårdens arbete kring läkemedelsfrågor.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Tandläkare

Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos och i samråd med patienten kommer överens om vilken behandling som ska genomföras. Det kan exempelvis vara att reparera och ta bort tänder eller ersätta saknade tänder. Tandläkaren är den som leder arbetet i teamet. Du arbetar också för att förebygga skador på tänderna, studerar förändringar i hela munhålan och slår larm om sjukdomar på ett tidigt stadium.

Utbildning

Fem år på tandläkarprogrammet på universitet eller högskola.

 

Att jobba med oss

Möt Muhammad som arbetar som tandläkare:

– Jag är otroligt tacksam över att jag blev just tandläkare,

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Kvinna borstar tänderna på en lösgom.

Tandhygienist

Som tandhygienist arbetar du med att motivera människor i alla åldrar till en bättre munhälsa med betoning på patientens eget ansvar. Du samtalar om kost och hur patienten bäst vårdar sina tänder samt gör behandlingar och undersökningar. Det kan handla om att analysera och planera fortsatt behandling och utföra till exempel fluoridbehandlingar och annan förebyggande och vårdande behandling.

Utbildning

Tandhygienist: Tre år på tandhygienistprogrammet på universitet eller högskola.


Att jobba med oss

Möt Sara som arbetar som tandhygienist:

– Därför känns det givande att få hjälpa och stötta andra människor.

 

Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Tandsköterska

Som tandsköterska kan du arbeta tillsammans i ett team med tandläkare och tandhygienist och då få jobba med de flesta typer av behandlingar.
Förutom att assistera kan en tandsköterska även arbeta i reception eller ha självständigt patientarbete.


Utbildning

Tandsköterska: Eftergymnasial utbildning på 1,5 år


Att jobba med oss

Möt Anne som jobbar som tandsköterska:

– Att få patienter att bli nöjda med både vårt bemötande och själva behandlingen är vår allra viktigaste uppgift.


Sök utbildning

Sök utbildning (antagning.se)

Många möjligheter för att utvecklas och hitta nya spännande arbetsuppgifter Exempel på vanliga karriärvägar hos oss är att utvecklas inom ledarskap, projektledning eller verksamhetsutveckling. Forskning, handledning och specialisering inom yrkesområde är också vägar framåt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?