Start / Jobb, utbildning & forskning / Klinisk forskning / Biobank / Forskning på humanbiologiskt material

Forskning på humanbiologiskt material

Planerar du som forskare/prövare att använda befintliga biobanksprov eller att samla in nya prov inom hälso-och sjukvården för din studie alternativt att du planerar att delta i en studie eller klinisk prövning som utgår från ett annat site behöver du ha kunskap om vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material.

Administrativ biobankservice

Planerar du som forskare/prövare att använda befintliga biobanksprov eller att samla in nya prov inom hälso-och sjukvården för din studie alternativt att du planerar att delta i en studie eller klinisk prövning som utgår från ett annat site behöver du ha kunskap om vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material.

Värmland biobank erbjuder kostnadsfri rådgivning upptill en timme gällande exempelvis förhandsgranskning av etikansökan, biobanksansökan och utformning av patientsamtycke i enlighet med biobankslagen eller annan mer praktisk information exempelvis kring lagring av prov. Värmland biobank rekommenderar att du tar kontakt med region Värmlands biobankssamordnare så tidigt som möjligt i studieplaneringen för att slippa kompletteringar längre fram. Du kan också hitta bra vägledning i Biobanksguiden och i andra dokument som hittas på Biobank Sveriges hemsida.

Biobank och biobanksansvarig

Region Värmland har 2 biobanker registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

  • Värmland biobank, registreringsnummer 924
  • E-biobanken, registreringsnummer 794

Biobanksansvarig och kontaktperson för båda biobankerna är Margareta Eriksson.

Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Värmland biobank eller få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården i studiesyfte måste ett biobanksavtal tecknas. Kontakta region Värmlands biobankssamordnare Margareta Eriksson om du behöver vägledning vid upprättande av biobanksavtalet.

Du hittar mallar och instruktioner för att skriva en biobanksansökan på Biobank Sveriges hemsida. För att få vägledning i vilken blankett som du ska använda kan du använda dig av blankettväljaren.

Biobanksansökan för tillgång till prov eller nyinsamling av prov inom region Värmland skickas till:

Biobankssamordnare
Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

I samband med att biobanksansökan (L1 Tillgång till provsamling för forskning) sänds in ska alltid följande handlingar medfölja:

  • Godkänd Etikansökan inklusive tilläggsansökningar
  • Samtliga etikbeslut
  • Forskningspersonsinformation (om etikprövningsmyndigheten inte bedömt annat)

Eventuellt ska även dessa handlingar medfölja:

  • L1a (Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi/cytologi)
  • L1b (Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade)
  • Material Transfer Agreement (om prov ska kvarstå hos huvudmannen för biobanken och skickas för analys till annan huvudman)

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett komplett ärende gällande biobanksansökan är 1-2 veckor. Handläggningstiden under sommarmånaderna kan uppgå till 6 veckor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen