Region Värmland logga

Så går det till

Deltagande i forskningsprojektet innebär olika saker beroende på hur du lottas. Alla ska svara på enkäter, utöver det avgör lotten om du får ordinarie vård, om du dessutom använder appen Early Labour App eller om du använder både app och aktivitetsarmband. Den som har använt appen kan ett par månader efter förlossningen delta i en intervju.

Illustration av två kvinnor sittandes på golvet, varav en är gravid.

Anmälan är stängd

Nu har vi uppnått maximalt antal som kan delta under våren och det går inte längre att anmäla sig.

I den här studien kan du som är gravid, väntar ditt första barn samt är i graviditetsvecka 25-36 delta.

Före förlossningen

Du som deltagare får svara på en enkät i samband med din intresseanmälan. Enkäten innehåller olika frågor om din bakgrund, ditt mående, och dina känslor inför kommande förlossning. Frågorna tar circa 15 minuter att besvara.

Därefter lottas du till att vara med i en av följande tre grupper:

  1. Du får sedvanlig vård via din barnmorskemottagning.
  2. Du använder mobil applikation Early Labour App. Läs mer om appen längre ner på sidan. Du få ett kodnummer som du ska använda för att ladda ner appen i Appstore. Appen fungerar på både Apple och Android telefoner. Koden fungerar endast på en telefon men om man behöver byta telefon under graviditeten så kan man ta kontakt via hemsidan så ordnar vi en ny kod.
  3. Du använder Early Labour App Plus, med tillägg av extra stöd av barnmorska via telefon vid två tillfällen före förlossningen. Det första tillfället sker direkt när ni laddat ner appen och det andra sker ca 2 veckor senare. Barnmorskan frågar då om hur ni använt utbildningsdelen och kan ge tips i hur appen fungerar. Samtalet beräknas ta ca 20–35 minuter.

En del kvinnor kommer bli lottade till att använda ett aktivitetsarmband under den senare delen av graviditeten och under förlossningsarbetet. Deltagare till denna del tas ur alla tre lottningsgrupper. Armbandet kommer att mäta puls, sömn och aktivitet. Syftet är att mäta om användning av appen påverkar även dessa. Data hämtas sedan automatiskt ur armbandet och du behöver inte göra något mer. Du som blivit lottad till aktivitetsarmband kommer att få behålla detta efter studiens avslutande.

Efter förlossningen

Data som är lagrad i Early Labour App och aktivitetsarmband hämtas automatiskt efter förlossningen och du behöver inte göra något mer. Uppgifter om din förlossning och ditt barns välmående som står i din journal kommer att samlas in från det nationella Graviditetsregistret som är ett kvalitetsregister.

Fyra veckor efter att du har fött ditt barn skickas sedan en enkätbaserad uppföljning ut med frågor om din förlossning och din upplevelse i samband med denna. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Frågorna gäller upplevelse i latensfas, tilltro till egen förmåga under förlossningen, förlossningsupplevelse, rädsla och oro inför kommande förlossningar, stödet från partner samt frågor om känslor under förlossningen, vilka smärthanteringsalternativ som användes och hur de upplevdes. Även frågor om förlossningens start, avslut och självskattad hälsa kommer att ställas. Frågorna är baserade på etablerade och testade skattningsinstrument.

För de som blivit lottade till appen tillkommer också frågor om appens användarbarhet att ställas. Denna kunskap kan sedan bidra till att appen förbättras ytterligare innan den släpps ut fritt på marknaden.

De kvinnor som lottats till appen kan också tillsammans med partner bli intervjuade om upplevelsen av att använda den. Separat samtycke lämnas till denna del från både dig och din partner. Par-intervjuerna kommer ske digitalt och spelas in på bandspelare.

Efter att du fyllt i frågeformuläret efter förlossningen kommer alla deltagare att få en presentcheck att använda i ICA affär på 200 kr som tack för deltagandet.

Appen Early Labour App baseras på metoden “Föda Utan Rädsla” (FUR)

Early Labour App är en mobil applikation som är vetenskapligt utprovad och utformad och bygger på FUR-metoden. FUR är väl beprövat och används av gravida och födande både i Sverige och internationellt.

Early Labour App innehåller en utbildningsdel på ca 60 minuter där du och din partner kan träna er i att använda fyra olika tekniker som underlättar under förlossningsarbetet.

Den andra delen är en värkhanterare som används under tidigt förlossningsarbete för att hantera förlossningsarbetet och påminner er om hur ni ska använda de tekniker ni tränat på. Värkhanteraren innehåller många olika delar och har en total tid på över 5 timmar, men med fristående delar där ni kan fokusera på endast de delar som känns viktigast för er.

Early Labour App har utvecklats till en färdig mobil applikation men kommer inte ut på marknaden förrän studien är avslutad.

Sidan uppdaterad