Region Värmland logga

Utbildning för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

Denna konceptutbildning i fyra delar vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård.

OBS! Alla utbildningar för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård är inställda hösten 2020.

Konceptet bygger på att Kliniskt träningscentrum (KTC) utbildar instruktörer i SBAR/NEWS, som sedan utbildar sjuksköterskor, undersköterskor och baspersonal i hemkommunen. Som stöd i fortsatt arbete erbjuds du delta på nätverksträffar för instruktörer.

Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå genom noggrann, systematisk och strukturerad klinisk bedömning av patientens tillstånd, samt att säkerställa en strukturerad och standardiserad kommunikation inom och mellan vårdgivare.

Målgrupp: Legitimerade sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

Plats: Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad, Hus 25, hiss R, plan 3.

Delkurs 1 och 2  SBAR/NEWS Instruktörsutbildning för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård 

Datum: INSTÄLLD
Tid: 8-12
Sista anmälan 2 veckor innan kurstillfället.
Anmälan till: ktc@regionvarmland.se

Kursinnehåll:

  • Genomgång av kommunikationsverktyget SBAR
  • Praktiska övningar
  • Teoretisk genomgång av bedömningsinstrumentet NEWS
  • Tips och diskussioner om implementering i verksamheten

Delkurs 3: Grundutbildning proACT

Datum: INSTÄLLD
Tid: 8-15:30
Sista anmälan 2 veckor innan kurstillfället.

Anmälan via Utbildningsplattformen

Kursinnehåll:

  • Teoretisk genomgång av strukturerat bedömningssätt
  • enligt ABCDE samt repetition av
  • kommunikationsverktyget SBAR samt NEWS bedömningsinstrument
  • Praktiska övningar

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav. Alla sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård är välkomna.

Delkurs 4: Instruktörsutbildning i proACT-repetition 

Datum: INSTÄLLD
Tid: 9-15:00
Sista anmälan 2 veckor innan kurstillfället.

Anmälan via Utbildningsplattformen

Kursinnehåll:
Instruktörsutbildning i A-E samt repetitionsutbildningen för instruktörer i SBAR/NEWS ger dig som kommunsjuksköterska möjlighet att skapa trygghet för patienten och ge vård på optimal nivå genom noggrann systematiskt och strukturerad bedömning av patientens tillstånd, samt att säkerställa en strukturerad och standardiserad kommunikation inom och mellan vårdgivare.

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagande av patienter. 

Förkunskapskrav:
Kommunsjuksköterska inom hälso-och sjukvård som har gått delkurs 1, 2 och 3: instruktörsutbildning i SBAR och NEWS, grundutbildning i proACT och ska bli instruktör i A-E bedömning.

Förvaltning: Nätverksträff Instruktörer - För dig som är sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård

Datum: INSTÄLLD
Tid: 9-15:00
Sista anmälan 2 veckor innan kurstillfället.

Anmälan via utbildningsplattformen 

För dig som är sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård och färdigutbildad instruktör inom SBAR, NEWS samt A-E bedömning erbjuder vi årligen en nätverksträff som stöd i fortsatt arbete. Även du som är instruktörs men som ännu inte hunnit gå A-E instruktörsutbildning ännu är välkommen.

Sidan uppdaterad