Region Värmland logga

Skolbio

Skolbio är en kommunal verksamhet där unga ser film på biograf under skoltid. Filmerna är särskilt utvalda för målgruppen och ofta arbetar man kring filmens tema både före och efter visningen.

Familj går in på biograf.

Vårt arbete

Skolbio bedrivs i någon form av flera kommuner i Värmland. Region Värmlands filmkonsulent för barn och unga stöttar kommuner och skolor med ansökningar, fortbildning och hur de kan arbeta med skolbio.

Syfte

Biobesöket är ett sätt att bedriva undervisning, men även en möjlighet att introducera barn och ungdomar till biografen och filmen som konstart och medium.

Barn och ungdomar är stora konsumenter av rörlig bild. Därför är det viktigt att skolan tar upp filmen i undervisningen och berättar om den, diskuterar mediets språk och innehåll och barns och ungdomars relation till det. Genom att jobba med film i skolan, kan vi hjälpa eleverna till kvalitativa filmupplevelser, skapa möjlighet att fördjupa deras kunskaper om film som uttrycksmedel samt öka deras möjligheter att själva uttrycka sig med rörlig bild.

Hjälp att utveckla kommunens skolbioverksamhet

Här kan du ta del av praktikt information om skolbio.

Så funkar skolbio

Här hittar du en introduktion till skolbio.

Om skolbiohandlening (filmiskane.se)

Ekonomiskt stöd

Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Om stöd (filminstitutet.se)

Filmhandledning och tips

Här hittar du filmhandlednigar som guidar er i samtal kring filmen;

Tips på film;

  • A-märkt film tipsar om filmer klarat av Bechdel Wallace-testet, vilket innebär att filmen har två namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om något annat än män. Om A-märk film (filmvasternorrland.se)

Här finns skolbiofilmer

Fokus film

Fokus film är en del av FilmCentrum med ett stort utbud av skolbiofilmer.

Om Fokus film (fokusfilm.se).

Folkets Bio

Folkets Bio visar och distribuerar film från hela världen. Om Folkets Bio (folketsbio.se).

Swedish film

Swedish film är en stor distributör av film och har även skolbiofilmer. Om skolbio Swedish Film (swedishfilm.com)

Biografcentralen

Biografcentralen har få men bra filmer för skolbio. Om Biografcentralen (biografcentralen.se)

Sidan uppdaterad