Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Övriga satsningar

Övriga satsningar biblioteksutveckling

Ta del av biblioteksutvecklingens pågående satsningar.

Värmländsk film på Cineasterna

Region Värmland samarbetar med Bibliotek Värmland och streamingtjänsten Cineasterna för att lyfta in lokalt producerad långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Cineasternas utbud. Samarbetet är ett led i att stödja värmländska filmare, bibliotekens filmverksamhet och kontakt med lokala filmare och biografer.

Syfte

Lanseringen av värmländskt producerad film hos Cineasterna är en av de bredaste satsningarna på att nå ut med den värmländska filmen nationellt. Vi tillgängliggör nyproducerade filmer men gör också en ny lansering av klassiker från vårt arkiv.

Under 2021 lanserades ett 20-tal värmländska filmer hos Cineasterna. Syftet med satsningen är både att stödja värmländska filmare att nå en bredare publik och att stärka bibliotekens arbete med filmverksamhet, exempelvis genom visningar, filmsamtal och ett stärkt samarbete med exempelvis biografer.

Under 2022 kommer en urvalsgrupp bestående av bibliotekspersonal att tillsättas med uppdraget att välja in fler värmländska filmer till Cineasternas utbud.

Kreativ biblioteksbokbuss

Mer om Kreativ biblioteksbokuss

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?