Region Värmland logga

Stöd till skolbio

Genom ekonomiskt stöd för åter- och nystart av skolbio i Värmland genomför Region Värmland en regional satsning på barns och ungas kultur.

Vårt arbete

Besöken på skolbio har minskat en period, och särskilt under pandemin. Därför ska Region Värmland i år erbjuda ekonomiskt stöd för åter- och nystart av skolbio i Värmland tillsammans med biografer och kommuner.

Syfte

Syftet är att ge alla barn och unga möjlighet att på skoltid lära mer om filmen och den rörliga bildens språk och betydelse, att erbjuda gemensamma upplevelser och också att grundlägga en vana att se kvalitetsfilm på den lokala biografen.

Insats

Region Värmland kommer under 2022 att bidra till kostnaderna för filmhyra vid planerade skolbiovisningar inom grundskola och gymnasiet. Totalt har kultur- och bildningsnämnden avsatt 100 000 kronor.

Om bridraget

  • Bidraget fördelas med ett maxbelopp på 10 000 kronor per kommun.
  • Stöd kan även sökas av friskolor.
  • Bidrag beviljas så länge bidragsramen räcker.
  • Skolbiosamordnare i kommunen kontaktar Stefan Barkman, filmutvecklare på Region Värmland, för ansökan. Kostnaden för filmhyra kan variera och ska därför specificeras per film.

Ansök

Du ansöker genom att kontakta Stefan Barkman, kontaktinformation hittar du längst ner på siden.

Sidan uppdaterad