Start / Kultur / Kulturutveckling / Människan. Platsen. Konsten.

Människan. Platsen. Konsten.

Människan skapar, möts och växer genom kultur. Platsen formas av kultur. Konsten är dynamisk, utmanande och obunden. Det är avdelningens prioriterade insatsområden.

Människan i fokus

För att nå målet att människan skapar, möts och växer genom kultur ska avdelningen bidra till att:

 • Öka jämlik tillgång till kultur oavsett förutsättningar, främst för barn och unga.
 • Öka läs- och språkförståelse och förmåga att uttrycka sig genom kulturella uttryck.
 • Stärka digital delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Platsen i fokus

För att nå målet att platsen formas av kultur ska avdelningen bidra till att:

 • Öka förståelse för och delaktighet i lokalsamhället.
 • Ingå i en bred och samverkan för en stark kulturell infrastruktur.
 • Stärka mötesplatser och arrangörskap.
 • Öka den konstnärliga getstalningen i det offentliga rummet.

Konsten i fokus

För att nå målet att konsten är dynamisk, utmanande och obunden ska avdelningen bidra till att:

 • Öka kvalitet och konstnärlig förnyelse inom våra spetsområden.
 • Utveckla immateriella kulturarv.
 • Trygga kulturens egenvärde och en armlängds avstånd.
 • Stärka förutsättningar för kulturskapare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen