Lånevillkor

Alla får låna på Sjukhusbiblioteken i Värmland men du måste vara inskriven i vårt låntagarregister för att kunna låna.

När du registrerar dig som låntagare hos oss, eller när du godkänner att ditt barn registrerar sig för att låna, ingår du ett avtal med sjukhusbiblioteken där du förbinder dig att följa sjukhusbibliotekens lånevillkor samt godkänner att dina personuppgifter registreras i sjukhusbibliotekens låntagarregister.

Det du lånar eller reserverar registreras i sjukhusbibliotekens datasystem Book-it. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna. Om du vill att din lånehistorik ska sparas måste du själv göra ett aktivt val.

Dina personuppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom vår biblioteksverksamhet. Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det.

Lånekort
Ditt lånekort gäller på sjukhusbiblioteken i Arvika, Karlstad och Torsby. Lånekortet är en värdehandling och ska spärras om det tappas bort. Barn kan skaffa lånekort. Då krävs målsmans tillstånd och målsmannen ansvarar också för barnets lån och för att informera om att barnet själv blir ansvarigt för sina lån när barnet blir myndigt.

Låna och låna om
Alla får låna på Sjukhusbiblioteken i Värmland och det är gratis. Du måste vara inskriven i vårt låntagarregister för att kunna låna. När du lånar förbinder du dig att återlämna inom avsatt tid. Du kan låna om upp till tre gånger så länge ingen annan låntagare står i kö. Film kan bara lånas om en gång och böcker med sju dagars lånetid kan inte lånas om.

I bibliotekens katalog kan du själv logga in för att låna om, reservera böcker och kontrollera dina lån. Du loggar in med lånekortsnummer eller personnummer samt en pinkod du själv väljer.

Reservera
Du kan reservera material, både det som är utlånat och det som finns på hyllan. Det är gratis att reservera.

Fjärrlån – lån av media som inte finns på Sjukhusbiblioteken
Böcker från andra värmländska bibliotek lånar vi in till alla. Lån eller artikelkopior från bibliotek utanför Värmland görs endast till personal inom Region Värmland och vårdgivare inom Hälsoval Värmland. Lånetid för fjärrlån avgörs av det långivande biblioteket.

Återlämning
Det du lånat kan återlämnas hos oss eller på något annat bibliotek i Värmland.

Påminnelse om försenade lån
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid skickar vi påminnelser. Det är alltid ditt ansvar att känna till lånetiden för lånat material samt att ansvara för att biblioteket har din korrekta kontaktinformation.

Avstängning
Om du inte återlämnar lånat material trots flera påminnelser blir du spärrad från ytterligare lån. Spärren gäller tills du återlämnat det du lånat eller betalat fakturan. 

Ersättning av förkomna medier
Böcker och andra medier som du inte lämnar tillbaka måste ersättas. En faktura skickas till din folkbokföringsadress.

Avsluta ditt lånekonto
Du kan kontakta oss om du vill att vi ska ta bort dina uppgifter och avsluta ditt lånekonto. För att kunna bli raderad krävs att du fullgjort dina skyldigheter enligt våra lånevillkor, dvs. återlämnat eventuellt lånat material samt betalat eventuella skulder.

Om du inte lånat eller reserverat material de senaste 2 åren, för personal inom Region Värmland gäller det de senaste 5 åren, tas du automatiskt bort från vårt låntagarregister. Gallring av inaktiva låntagare sker den första vardagen i varje kalendermånad.

Sekretessbestämmelser
För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Personalen på sjukhusbiblioteken omfattas av Sekretessförbindelsen för hälso- och sjukvårdspersonal. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden enligt § 1 kapitel 25 i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Sjukhusbibliotekens hantering av dina personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen