Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen
Ursula von der Leyen med EU-flaggor i bakgrunden.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen

Den 13 september hölls det årliga talet om tillståndet i unionen (SOTEU) av Ursula von der Leyen. I talet presenterade hon EU:s viktigaste prioriteringar och initiativ för det kommande året.

Sedan hon tillträdde som ordförande 2019 har EU genomgått flera kriser som Covid-19 pandemin och Rysslands invasionskrig av Ukraina. Trots det har EU-kommissionen fått igenom flera stora lagstiftningspaket, ekonomiska stimulanspaketet och reformerar enligt målen i den gröna given.

EU fortsätter jobba med klimatomställningen

Talet inleddes med att Von der Leyen bekräftar att EU-kommissionen kommer fortsätta arbetet med den gröna given. Kommissionen kommer att stötta industrin långsiktigt i deras omställning mot klimatneutralitet. Målet är att minska koldioxidutsläppen från industrin samtidigt som konkurrenskraften bibehålls. EU kommer även fortsätta stärka skyddet av den biologiska mångfalden. Von der Leyen menar att förlusten av naturen inte bara påverkar medborgarnas försörjningsmöjligheter, utan även att det påverkar hur medborgarna känner för sina hemmiljöer.

Större fokus på ekonomiska och sociala frågor

En utmaning som EU står inför är kompetens- och arbetskraftsbrist. Von der Leyen tryckte i sitt tal på att det behövs strukturella förändringar för att inkludera kvinnor och unga på arbetsmarknaden. Det behövs även åtgärder för att öka invandringen av kvalificerad arbetskraft. Dessutom är unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) en stor grupp i EU, ungefär åtta miljoner unga tillhör gruppen i hela EU och varav cirka 3 500 personer finns i Värmland. EU-kommissionen arbetar redan mycket med dessa utmaningar och kommer fortsätta fokusera på kompetensförsörjningsfrågan.

EU-kommissionen vill även underlätta för små och medelstora företag i ett alltmer utmanande ekonomiskt klimat. Därför kommer kommissionen i oktober lägga fram ett lagstiftningsförslag om att minska rapporteringskraven för små och medelstora företag till EU med 25 procent. På så vis minskar den administrativa bördan och gör det lättare att bedriva affärsverksamhet.

EU-kommissionen har som ambition att stärka arbetet med jämställdhet genom att införa en gemensam europeisk samtyckeslag. En grundläggande princip i lagen ska vara att ”ett nej är ett nej”. Hon förklarar att våldet mot kvinnor måste stoppas för att målet om en verkligen jämlikhet ska kunna uppnås.

Ska EU underlätta för andra länder att bli medlemmar?

Talet avslutas med att von der Leyen förklarar att hon är redo att öppna upp en diskussion om att utvidga EU och underlätta för flera länder i Europa att bli medlemmar. Hon uttrycker sin positiva inställning till att potentiellt ändra fördragen om det skulle krävas. Kommissionen kommer därför inleda ett antal politiska granskningar inför utvidgningen för att se hur varje område kan behöva anpassas till en större union. +

Kritiker hävdar att kommissionens ambitionsnivå är för låg

Talet har bemötts av kritik som handlar om att EU alltmer har brist på idéer och resurser som krävs för att möta de utmaningar EU står inför. I en artikel publicerad av European Policy Center kritiseras lagförslaget om att minska rapporteringsmöjligheten för företag. EPC hävdar att initiativen varken är nya eller konkreta nog för att göra skillnad. De menar även att den gröna given på flera vis har varit en framgångssaga, men att relevant lagstiftning fortfarande måste antas och implementeras i hela unionen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?