Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / EU-seminarium om kompetensförsörjning

EU-seminarium om kompetensförsörjning

Region Värmland European Office närvarade den 20 september på EU-kommissionen och EU-parlamentets seminarium ”Skills, Skills, Skills!”.

Utöver kommissionen och parlamentet medverkade fem andra EU-myndigheter, däribland Europeiska fonden för förbättring av levnads-och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop). Under seminariet diskuterade panelen vilka utmaningar och möjligheter som finns när det kommer till att hantera bristen på arbetskraft och kompetens.

Panelen diskuterade utmaningarna kopplade till demografiska förändringar och särskilt att andelen arbetande som är i medelåldern kontinuerligt minskar på arbetsmarknaden. Detta är problematiskt då gruppen vanligtvis står för den största andelen arbetskraft och skatteintäkter som försörjer de utanför arbetsmarknaden som pensionärer och skolungdomar.

Eurofound och Cedefops verkställande direktörer enades om tre åtgärder som måste göras på arbetsmarknaden för att möta problemet:

  1. Aktivera grupper som är exkluderade. Idag finns det miljoner i Europa som av olika orsaker inte är aktiva på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om unga föräldrar eller personer som behöver ta hand om äldre i hemmet.
  2. Maximera arbetstagares kompetenser. Arbetstagare som känner att de har potential för att göra mer än vad de redan gör inom yrket bör ha möjligheten att utveckla sina färdigheter. Företag bör förse arbetstagare med den rätta träningen och stödet för att de ska kunna maximera sina kompetenser.
  3. Attrahera internationell arbetskraft. Med hjälp av arbetskraftsinvandring kan EU attrahera arbetskraft till sektorer där det saknas.

Arbetslöshet i Värmland

Problemen och åtgärderna som panelen under seminariet diskuterade är högst relevanta för Värmland. Region Värmland publicerade nyligen en rapport om orsaker till arbetslöshet i Värmland där det framkom att 12 000 personer var arbetslösa under andra kvartalet av 2022. Orsakerna till arbetslöshet var bland annat låg utbildningsnivå, bristande språkliga färdigheter och psykisk ohälsa. Under samma period fanns det 3 300 lediga jobb i Värmland, vilket visar på en matchningsproblematik på arbetsmarknaden.

I Värmlandsstrategin 2040 handlar ett av insatsområdena om att höja kompetensen i regionen. Liksom panelen diskuterade är en av åtgärderna för att uppnå målet inkludering av grupper som saknar sysselsättning. EU:s arbete med kompetensförsörjning skulle därför kunna vara gynnsamt för Värmland.

Ta del av den fullständiga rapporten om orsaker till arbetslöshet i Värmland.

Ta del av hela seminariet "Skills, Skills, Skills! ELA:s hemsida.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?