Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Inblick i observationsdag på intensivvårdsavdelningen

Nya CSK handlar lika mycket om att utveckla vården som om att bygga om Centralsjukhuset i Karlstad. En viktig del i vårdutvecklingen är att analysera nuvarande arbetssätt, som här på intensivvårdsavdelningen.

Inblick i observationsdag på intensivvårdsavdelningen

I dag genomförs en observationsdag på intensivvårdsavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad inom ramen för Nya CSK. Med avstamp i dagens iva-vård läggs grunden till utveckling och förbättrade arbetssätt.

Intensivvårdsavdelningen är en enheterna som flyttar in i akuthuset om cirka tio år. Att redan i dag planera arbetssätt och lokaler för morgondagens hälso- och sjukvård är en utmaning, men nödvändigt för att utforma och planera kommande lokaler utifrån vårdens behov.

Är utrymmet runt patientsängen tillräckligt stort för de arbetsuppgifter som ska utföras? Det är en viktig del av planeringen.

Läkemedelshanteringen ses över.

Utifrån empiriska studier på avdelningen formuleras slutsatser som är viktiga i det fortsatta arbetet.

Personalens ord och upplevelser är en stor del i vårdutvecklingsarbetet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?