Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hela Värmland går samman i öppet brev till Infrastrukturministern

Hela Värmland går samman i öppet brev till Infrastrukturministern

Prioritera värmländska vägar och järnvägar i nationell plan för transportinfrastrukturen.
– Vi har en unikt bred uppslutning bakom detta budskap som vi nu skickar i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Förutom företrädare för Region Värmland har länets alla 16 kommuner och de tio värmländska riksdagsledamöterna tillsammans med företrädare för flera värmländska näringslivsorganisationer skrivit under brevet.

– Vi anser att de besked som vi fick från Trafikverket inte duger. Trafikverkets ram är allt för snäv för att viktiga objekt ska få plats. Nu ligger bollen hos regeringen, säger Stina Höök.

I brevet lyfts tre för Sverige och Värmland viktiga objekt som inte prioriterades i den nationella planen, trots att behoven av satsningar på dem är stora.

  • Dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn, Värmlandsbanan.
  • Mötesseparering Töcksfors-Valnäs, E18
  • Spårbyte, Fryksdalsbanan

I brevet lyfts de uteblivna satsningarna i stråket Oslo-Stockholm som mycket oroande.

– Relationen mellan Sverige och Norge är unik. Det är så mycket som förenar oss – historia och kultur, det geografiska läget, ekonomiska och sociala band. Därför är det upprörande att infrastrukturen mellan våra länder inte håller måttet, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Brevet innehöll även en inbjudan till ministern att besöka Värmland.

– Vi ser med oro att detta styr utvecklingen i fel riktning och behöver fråga oss vilket Sverige vi vill ha. Vi hoppas att infrastrukturministern tar tillfället i akt och besöker oss så att vi kan prata om de konsekvenser det här förslaget kommer att ge, säger Stina Höök.

Här Pdf, 258 kB. kan du läsa brevet.

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Den omfattar:

  • drift och underhåll samt riktade miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet
  • investeringar och trimningsåtgärder på statliga järnvägar och nationella stamvägar
  • medfinansiering till kommunerna genom stadsmiljöavtal
  • investeringar i sjöfart (farleder och slussar) och
  • statlig medfinansiering till länsplanerna.

Läs mer på: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/nationell-plan/

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?