Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet 1 juli 2022

Kollektivtrafiknämnden i korthet 1 juli 2022

Vid fredagens sammanträde fattade Kollektivtrafiknämnden tilldelningsbeslut för upphandlingen av Servicetrafik Värmland 2023.

Tilldelningsbeslut för upphandlingen av Servicetrafik Värmland 2023

Region Värmland ansvarar för organisering av servicetrafiken i Värmland. Servicetrafiken utgörs av sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, kompletteringstrafik och anropsstyrd linjetrafik.

Vid fredagens möte beslutade Kollektivtrafiknämnden om tilldelning av avtal till följande företag i upphandlingen Servicetrafik Värmland 2023 (KTN/210338), gällande perioden 2023-09-01 till 2027-08-31:

  • AB Trendtaxi
  • Cab in hand AB
  • Karlstad Taxitransporter AB
  • Ali Omar Wehliye
  • Rudskoga Taxi
  • AOW Taxi AB
  • Nybergs Trp AB

Upphandlingen genomfördes som öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Riksfärdtjänsten har upphandlats separat.

Kontaktinformation

Jesper Johansson
Kollektivtrafiknämndens ordförande och regionråd MP
010-831 40 52
072-254 55 71
jesper.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen