Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet 27 september 2022

Kollektivtrafiknämnden i korthet 27 september 2022

Vid tisdagens sammanträde fattade Kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om att godkänna delårsrapporten och om att göra X-linjen permanent i Säffle.

X-linjen stannar i Säffle

Sedan ett år tillbaka har ett pilottest med dynamisk kollektivtrafik i Säffle pågått under namnet X-linjen. Pilottestet har genomförts parallellt med den ordinarie trafiken i Säffle, vilket inneburit att kunderna kunnat välja mellan X-linjen och den ordinarie busslinje 80 under hela testperioden.

X-linjen har haft betydligt fler resenärer än den ordinarie linjetrafiken på linje 80 i Säffle tätort och kollektivtrafiknämnden beslutade därför vid mötet att X-linjen ska bli en permanent lösning i Säffle tätort, från och med tidtabellsskiftet den 13 december. Linje 80 kommer då att avvecklas för att finansiera förändringen. De anropsstyrda linjerna, linje 84 till 87, kommer att gå enligt oförändrad tidtabell.

Omvärldsfaktorer ger stor påverkan på kollektivtrafikens ekonomi under 2022

Pandemin har i hög grad haft inverkan på kollektivtrafikens förutsättningar och ekonomi, även under 2022. All trafik har varit igång, men resandet och därmed intäkterna, har varit lägre än prognosen. Speciellt i början av året då samhället var kraftigt påverkat av covid-19. Därtill har trafikindex ökat med anledning av inflation och ökade bränslepriser. Delårsrapporten som kollektivtrafiknämnden idag godkände visar därför att prognosen för årets nettokostnad bedöms bli 93,5 miljoner kronor högre än budget.

Ansöker om stöd för återstart och omställning

För att klara en snabb återstart och omställning i pandemins kölvatten och för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik på lång sikt, ansöker kollektivtrafiknämnden om möjlighet att nyttja Region Värmlands resultatutjämningsreserv med 58 miljoner för år 2022 och 31 miljoner för 2023.

Kontaktinformation

Jesper Johansson
Kollektivtrafiknämndens ordförande och regionråd MP
010-831 40 52
072-254 55 71
jesper.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen