Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämden i korthet 27 september 2022

Regionala utvecklingsnämnden hade sitt sammanträde på Kristinehamn Innovation Park.

Regionala utvecklingsnämden i korthet 27 september 2022

När regionala utvecklingsnämnden sammanträdde hölls mötet i Kristinehamn. Syftet var att lära sig mer om arbetet i säkerhetsstråket och få höra Kristinehamns kommun berätta mer om hur de arbetar med totalförsvaret och näringslivssamverkan.

– Det blir ännu viktigare framöver med dialogen mellan kommunerna och regionen kring utvecklingen av totalförsvarsstråket. Därför är det viktigt att vi är på plats i Kristinehamn och får prata direkt med de som jobbar i dessa frågor, säger Stina Höök, ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Digital Well Ventures planerar att säljas till Inova

På mötet tog nämnden beslut att ställa sig bakom Stiftelsen Inovas förslag att köpa Digital Well Ventures av Stiftelsen Compare. Detta då både Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S) sitter som Region Värmlands representanter i Stiftelsen Inovas styrelse.

I en översyn av Inovas framtida utveckling vill stiftelsen bland annat stärka rollen som ägare av spetsinkubatorer, detta genom att införliva Digital Well i verksamheten. Inova äger sedan tidigare spetsinkubatorn Sting Bioeconomy.

Compare har gjort bedömningen att Inova är en långsiktigt bra ägare av Digital Well Ventures. Inför 2023 förbereds därför ett ägarbyte där säljaren Stiftelsen Compare har beslutat att överlåta alla aktier till Stiftelsen Inova för drygt 0,7 miljoner kronor, motsvarande bolagets substansvärde enligt fastställd årsredovisning för år 2021.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?