Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nya regionfullmäktige sammanträdde för första gången

Region Värmlands nya styrelse utsågs i samband med onsdagens regionfullmäktige. På bilden, första raden från vänster: Sofia Magnusson (S), Parvane Assadbegli (V), Åsa Johansson (S), Sara Gunnarsson (L). Andra raden från vänster: Mikael Strandman (SD), Fredrik Larsson (M), Sara Kihlström (KD), Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Björk (V), Stina Höök (M). Tredje raden från vänster: Daniel Schützer (S), Erik Evestam (C), Marianne Utterdahl (SiV), Paul Brännlund (SD), Tobias Eriksson (S).

Nya regionfullmäktige sammanträdde för första gången

Under onsdagen hölls det första regionfullmäktige med de nya ledamöterna.
I samband med sammanträdet utsågs regionfullmäktiges presidium för innevarande mandatperiod samt den nya regionstyrelsen.
Även skattesatsen för år 2023 beslutades.

Regionfullmäktiges presidium utsett

Som följd av regionvalet i september förändrades sammansättningen i regionfullmäktige. Onsdagens sammanträde var det första för nya regionfullmäktige, då utsågs också det nya presidiet.
Presidiet utgörs av regionfullmäktiges ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande.
Till ordförande utsågs Kenneth Johannesson (S), till första vice ordförande utsågs Per-Samuel Nisser (M) och till andra vice ordförande utsågs Gert Raiml (V).

Regionstyrelsen konstituerades

Regionstyrelsens uppdrag är att verkställa de mål som regionfullmäktige beslutar.
Nämnden har även beslutanderätt i vissa frågor, och ska leda och samordna verksamheten samt ha uppsikt över övriga nämnder och kommunalförbund. Regionstyrelsen har även ansvar för den ekonomiska förvaltningen.
I styrelsen sitter 15 ordinarie ledamöter, vilka utses av regionfullmäktige.
Vid onsdagens sammanträde utsågs den nya regionstyrelsen (se faktarutan nedan).

Till styrelsens ordförande utsågs Åsa Johansson (S), till första vice ordförande Fredrik Larsson (M) och till andra vice ordförande utsågs Tobias Eriksson (S).

Skattesatsen lämnas oförändrad

2023 års skattesats till Region Värmland fortsätter vara 11,68 per skattekrona, enligt det beslut som regionfullmäktige fattade.

Ledamöterna i regionstyrelsen

Åsa Johansson (S)
Fredrik Larsson (M)

Tobias Eriksson (S)
Daniel Schützer (S)
Sofia Magnusson (S)
Stina Höök (M)
Mikael Strandman (SD)
Sara Kihlström (KD)
Erik Evestam (C)
Elisabeth Björk (V)
Sara Gunnarsson (L)
Paul Brännlund (SD)
Parvane Assadbegli (V)
Anna-Lena Carlsson (C)
Marianne Utterdahl (SiV)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?