Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet 22 november 2022

Kollektivtrafiknämnden i korthet 22 november 2022

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om internkontrollplan för 2023 samt om en ny inriktning gällande resor för ukrainska flyktingar.

Ny internkontrollplan fastställd

Varje år tas en internkontrollplan fram för kollektivtrafikförvaltningen inom Region Värmland. Detta för att säkerställa att organisationen förebygger, upptäcker och åtgärdar de eventuella risker som finns i verksamheten. Vid dagens möte godkände kollektivtrafiknämnden redovisningen av internkontrollen för 2022 och godkände även den nya internkontrollplanen för 2023.

Ny inriktning gällande resor för ukrainska flyktingar

I mars fattade kollektivtrafiknämndens ordförande delegeringsbeslut om att ukrainska flyktingar skulle erbjudas kostnadsfria resor med kollektivtrafiken i Värmland, för att underlätta flykten från kriget i Ukraina. I ett längre perspektiv, och framför allt när flyktingar etablerar sig under en längre tid i Värmland, behövs en revidering av det tidigare beslutet.

Detta gäller från den 1 januari 2023 för ukrainska flyktingar i kollektivtrafiken i Värmland:

  • Vid vistelse hänvisas du till ordinarie biljettsortiment.
  • Vid transitresa kan du få en biljett för detta genom att kontakta Värmlandstrafiks kundservice.
  • Vid skolresor och sjukresor gäller samma regler och biljettsortiment som för svenska medborgare.

Jesper Johansson

Kollektivtrafiknämndens ordförande (mp) och regionråd (mp) 

Telefon: 010-831 40 52
Mobil: 072-254 55 71
E-post: jesper.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?