Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nu finns Medibas - ett kunskapsstöd på svenska för dig inom primärvården

Nu finns Medibas - ett kunskapsstöd på svenska för dig inom primärvården

Nu har du som jobbar inom Region Värmland eller Hälsoval Värmland tillgång till databasen Medibas. Här kan du söka evidensbaserad kunskap som stöd i din kliniska vardag.

I Medibas finns aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer, SBU-rapporter med mera.

Här finns också praktiska stöd som till exempel olika skattningsverktyg.

Du når Medibas direkt om du sitter inom regionens nätverk annars behöver du en inloggning via OpenAthens. Ansök om inloggning hemifrån (register.openathens.net).

För mer information kontakta oss på Sjukhusbiblioteken. Vi visar gärna hur Medibas fungerar och kan även ge dig handledning i andra informationssökningsresurser.

Till Medibas

Till sidan med alla databaser

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen