Start / Om regionen / Upphandling och inköp / Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till?

Många vill hjälpa till och stötta hälso- och sjukvården under coronapandemin, vilket vi är mycket tacksamma för. De frågor och erbjudande som vi får in hanteras och bedöms i den takt vi hinner med.

Engagemang under coronapandemin

Region Värmland vill tacka för det engagemang som såväl privatpersoner som företag har visat under coronapandemin.

Är du professionell leverantör av vård-och skyddsutrustning?

I dagsläget har regionen tillgång till den vård- och skyddsutrustning som den behöver. Om det skulle uppstå en situation och ett akut behov av en produkt som du som leverantör har tillgång till, så kan det bli aktuellt för regionen att köpa produkten av dig.

Om du är en producent eller leverantör av material för hälso- och sjukvården och har ett registrerat företag och vill kontakta regionen i förebyggande syfte och erbjuda oss att köpa dina varor, gör då enligt följande:

  • Beskriv ditt företag, produkter som erbjuds, produktblad, priser, leveranstider och ange den volym per produkt du kan leverera.
  • Skicka e-post till: erbjudanden.covid19@regionvarmland.se.

Vi har krav på spårbarhet och genomför skattekontroll på alla våra leverantörer. Regionen tar inte emot gåvor från regionens leverantörer eller potentiella leverantörer.

Vill du ge en gåva till regionens anställda?

Regionens anställda kan ta emot enklare gåvor såsom kaffe, choklad, fikabröd, frukt, tårta och enklare förtäring vid enstaka tillfällen från en och samma person/aktör.

Vi vill hantera de erbjudanden som kommer in på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt, och ber er därför att kontakta oss enligt de kontaktvägar som anges. Undvik spontana förfrågningar eller erbjudanden direkt till sjukhus och andra vårdmottagningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen