Till startsidan
Start / Politik / Dialog och inflytande / Medborgardialoger

Tidigare medborgardialoger

Rundabordssamtal med slumpmässigt inbjudna invånare i länet.

Under våren 2014 fick ett slumpmässigt urval av boende i Värmland en inbjudan att komma och diskutera frågor med landstingets politiker angående vilka förväntningar och krav som finns på hälso- och sjukvården.

Totalt deltog 47 länsinvånare på rundabordssamtalen som ägde rum vid två olika tillfällen.

Här kan du läsa mer om vad som kom fram i samtalen mellan deltagare och politiker Pdf, 880 kB.

Resultatet från rundabordssamtalen kommer att användas när landstingets politiker tar fram landstingsplanen för 2016.

Dialog om vad ska ingå i hälso- och sjukvårdens basutbud

Under hösten 2014 har landstingets politiker varit ute på olika platser i länet för att diskutera framtidens primärvård, dvs. hälso- och sjukvård som oftast inte är knutet till sjukhusen utan hanteras på vårdcentraler eller andra mottagningar. Resultatet kommer att ingå som en del i en översyn som pågår inom landstinget om hur primärvården ska utvecklas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?