Region Värmland logga

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Ledamöterna i patientnämnden är politiskt valda och består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden får inte samtidigt vara ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionstyrelsen.

Stödpersoner

Ett annat uppdrag för patientnämnden är att utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller isolerad enligt smittskyddslagen.

Informationsfolder om stödperson för utskrift (pdf) Pdf, 3 MB.

Tystnadsplikt

Nämndens ledamöter och tjänstepersoner har tystnadsplikt enligt de sekretessbestämmelser som gäller i hälso- och sjukvården.

Lämna klagomål på vården

Är du inte nöjd med den vård som du eller din närstående fått? Då är det viktigt att du berättar det. Din upplevelse och dina klagomål kan bidra till en bättre vård - din berättelse kan hjälpa till att utveckla vården så att andra inte drabbas på samma sätt.

Patientnämndsenheten arbetar på uppdrag av patientnämnden och fungerar som länken mellan patienterna och vården. Det är enhetens handläggare som kan stödja dig om du inte är nöjd med vården.

Så här kan du lämna synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter och klagomål på flera sätt:

  • Kontakta patientnämndsenheten.
  • Kontakta den vårdenhet där du fick vård.

Du som patient väljer om du vill kontakta vården via patientnämndsenheten eller vården.

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den.

Kontakta oss via e-tjänst på 1177

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vissa händelser kan du anmäla till inspektionen för vård och omsorg (IVO), men först ska du ha kontaktat patientnämndsenheten eller den vårdenhet där du fick vård.

För att händelsen ska kunna tas om hand på bästa sätt är det bra om din berättelse innehåller en beskrivning av vad som har hänt, när och var händelsen inträffade och vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din närstående.

Patientnämndsenheten kan stödja dig

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. Vi kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Skyddade personuppgifter

Patientnämnden och patientnämndsenheten har tystnadsplikt och skyddar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dokumentationen hanteras i en egen databas som är åtskild från hälso- och sjukvårdens journaler och datasystem. Du har självklart rätt att ta del av registrerade uppgifter som rör dig.

Läs mer om hur Region Värmland behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta patientnämndsenheten per telefon för en första kontakt.

Telefon

Patientnämndsenhetens handläggare har telefontid:
Helgfria vardagar 10.00–11.30 och 13.00–14.30
Telefon 010-831 42 15

E-post

patientnamnden@regionvarmland.se (generella frågor)

Besöksadress

Region Värmland, Rosenborgsgatan 50, Karlstad

Postadress

Regionens hus, 651 82 Karlstad

Patientnämndens presidium och ledamöter

Ordförande: Patric Carlsson (V)
Första vice ordförande: Niklas Lehresjön (L)
Andra vice ordförande: Pia Falk (S)

Ledamöter i patientnämnden (regionvarmland.tromanpublik.se)

Mötesdatum 2024

22 februari

11 april

16 maj

26 september

24 oktober

5 december

Sidan uppdaterad