Till startsidan
Start / Politik / Samverkansorgan / Samverkan med idéburen sektor

Samverkan med idéburen sektor

Region Värmland har under många år haft goda relationer med de idéburna organisationerna. För att ytterligare stärka samarbetet har en regional överenskommelse tagits fram - Överenskommelsen Värmland.

Vision

Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa samarbeten.

Syfte

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring med syftet att möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland.  Genom överenskommelsen skapas goda förutsättningar för ett hållbart samhälle som bygger på delaktighet och skapar förtroende och kunskap om varandras unika uppdrag. 

Mål

  • möta samhällsutmaningar och skapa ett enhetligt förhållningssätt
  • gemensamt bidra till en hållbar tillväxt i Värmland
  • bidra till en ökad upplevd livskvalité hos invånarna i Värmland
  • vara en plattform som möjliggör utveckling och ett professionellt förhållningssätt
  • ytterligare öka mångfalden av aktörer inom det sociala området
  • stärka den idéburna sektorns roll som en resurs

Dokument

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?