Projektbidrag God och jämlik hälsa

Länsövergripande idéburna organisationer inom område God och jämlik hälsa kan söka projektbidrag. Här hittar du handledning och villkor, ansökningsblankett och redovisningsunderlag.

Projektbidrag inom God och jämlik hälsa för år 2022

Länsövergripande organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med inriktning mot hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder. Insatserna ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och bedrivas i projektform, avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Faktorer som beaktas vid bedömning:

  • Storlek på målgrupp, tidsram, uppföljning, organisationens möjlighet till egen insats.
  • Samverkan mellan organisationer.
  • Att insatserna syftar till ökade förutsättningar för god och jämlik hälsa i befolkningen genom att stärka frisk-och skyddsfaktorer och till att minska skillnad i tillgång till resurser mellan olika grupper.
  • Projektansökan som bygger på att huvuddelen av bidraget ska användas till ersättning eller lön till projektledare beviljas i begränsad omfattning.

Bidrag till ungdomsorganisationer är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig till unga mellan 6–25 år.

Ansökningstid

Ansökningshandlingar behandlas löpande.

Redovisning av projektbidrag år 2020 och 2021

Här hittar du information om hur du redovisar ditt projektbidrag som du erhöll bidrag för år 2020 och 2021. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

Redovisning av erhållet projektbidrag - Hållbar utveckling (Word) Word, 56 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen