Region Värmland logga

Samverkansnämnd Sjukvårdsregion Mellansverige

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner och Region Värmland ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Här ingår även

Målet är att ge vård på lika villkor

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid.

Politisk ledning

Den politiska ledningen för sjukvårdsregionens samverkan utgörs av Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige. Nämnden består av tre förtroendevalda och tre ersättare från respektive region som ingår i sjukvårdsregionen. Den politiska representationen har en tydlig koppling till regionledningen.

Region Värmland representeras av ordinarie ledamöter: 

  • Fredrik Larsson (M)
  • Marianne Utterdahl (SIV)
  • Ulric Andersson (S)

Samt av ersättarna:

  • Jens Östergren (C)
  • Eva Julin Dombrowe(L)
  • Mats Sandström (S) 

Kontaktuppgifter till politikerna. 

Protokoll

Protokoll från Samverkansnämndens möten och mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet finns på samverkansnämndens webbplats.

Sidan uppdaterad