Till startsidan
Start / Politik / Samverkansorgan / Svensk Luftambulans

Svensk Luftambulans

Under våren 2014 bildade landstingen i Dalarna och Värmland ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet.

Nu har kommunalförbundet sex medlemmar: Region Värmland, Region Dalarna, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. Medlemsregionerna finns representerade i kommunalförbundets direktion med tolv ledamöter och tolv ersättare.

SLA (Svensk Luftambulans) sköter den operativa driften i Värmland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

Akutsjukvård på hög nivå

SLA bedriver avancerad akutsjukvård och intensivvård utanför sjukhus, samt genomför intensivvårdstransporter av patienter mellan sjukhus.

SLA samverkar med sjukhusets specialistvård för att optimera vårdkedjan så att patienten snabbt får bästa möjliga vård. Ambulanshelikoptern är också ett värdefullt komplement till vägambulanssjukvården.

Medarbetarna har hög kompetens såväl inom akutsjukvård och intensivvård som flygoperativt och tekniskt. Verksamheten bedrivs med hög säkerhet och god tillgänglighet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?