Start / Utveckling & tillväxt / Nya perspektiv

Psykisk hälsa

Utmaningen psykisk hälsa 2007 – 2019.

Länets kommuner och Region Värmland samverkar för att minska risken för psykisk ohälsa. Det handlar bl a om att öka samverkan mellan kommunerna och regionen för att öka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar, att ordna offentliga seminarier för att öka allmänhetens kunskap.

Arbetet inom Psykisk hälsa leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och Region Värmland.Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten mm. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

 

Kontakt

Felicia Weinberg
Sunne kommun
E-post: felicia.weinberg@sunne.se

Bengt Stenström
Region Värmland
E-post: bengt.stenstrom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen